2014-02-08 17:56:12

„Non recuso laborem” – 75 évvel ezelőtt szentelték püspökké Isten Szolgáját, Márton Áront – interjú Kovács Gergely pápai káplán posztulátorral


RealAudioMP3 Kovács Gergely pápai káplán, Márton Áron boldoggá avatási eljárásának posztulátora, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője ismerteti az évfordulóval kapcsolatos eseményeket, és a boldoggá avatás jelenlegi állását.
Márton Áronra emlékeznek Kolozsváron püspökké szentelésének 75. évfordulóján, február 12-én.
1939. február 12-én a püspökszentelés meghatározó eseményének színhelye volt az idén 665 éves kolozsvári Szent Mihály templom. A felejthetetlen főpásztor, Isten szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulója tiszteletére ünnepi rendezvénysorozatot szervez a kolozsvári Szent Mihály-plébánia.
Február 9-én, vasárnap du. 6 órakor lesz a megnyitó ünnepi szentmise a Szent Mihály templomban, Te Deum-mal, főcelebráns: Kovács Sándor főesperes-plébános. Az egyházzenei szolgálatot a Szent Cecília kórus végzi, vezényel Potyó István karnagy. Felcsendül Ralph Williams Vaughan: Te Deum in G (Téged Istent dicsérünk, Pázmány Péter fordításában).
Február 10-én, hétfőn de. 11 órakor tartják a Márton Áron tiszteletére rendezett tárlat megnyitóját a Szent Mihály-templom a keresztelő (Sleunig)-kápolnájában (szaktanácsadó Hegedűs Enikő művészettörténész).
Du. 5 órakor a Nőszövetség dísztermében (Szentegyház utca 2. szám, első emelet) Ferenc pápától kölcsönzött mottóval: Szentnek lenni nem kevesek előjoga, hanem mindenki hivatása dr. Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Márton Áron boldoggá avatási ügyének posztulátora tart előadást, a zenei műsort dr. Potyó István karnagy állította össze.
Este 7 órától a Szent Mihály templomban a marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes (vezetője Papp László) a Népemért vállalom című, Márton Áron tiszteletére írt zeneművet adja elő.
Február 11-én, kedden du. 5 órakor a Nőszövetség dísztermében dr. Marton József nagyprépost, egyháztörténész professzor A 75 éve püspökké szentelt Márton Áron címen tart előadást. Fellép Bogdán Zsolt színművész.
Február 12-én, szerdán du. 6 órától a Szent Mihály templomban ünnepi főpásztori szentmisét celebrál Jakubinyi György érsek. Ezt követően emléktáblát lepleznek le és áldanak meg, ugyanakkor megkoszorúzzák a templom mellett álló Márton Áron szobrot.

Kovács Sándor főesperes-plébános, az ünnepség szervezője és házigazdája minden Márton Áron-tisztelőnek szóló meghívójában ez áll: „Isten Szolgája Márton Áron előtti tisztelgésünkre szeretettel és tisztelettel meghívjuk a kedves híveket, paptestvéreket és szerzeteseket. Nagy püspökünk öröksége megtartó erő mind napjaink, mind az elkövetkező nemzedékek számára. Emlékezzünk és imádkozzunk együtt mielőbbi boldoggá avatásáért.”
Forrás: a Gyulafehérvári Érsekség honlapja

(vm)All the contents on this site are copyrighted ©.