2014-02-07 13:59:44

Pater Lombardi: Promemoria efter FN-kommitténs sammanfattande slutsatser


(07.02.2014) Heliga stolens presstalesman, Pater Federico Lombardi, SJ, har utfärdat en Promemoria till Vatikanradion angående FN, Heliga stolen och kommittén för barnets rättigheter. Promemorian kommer efter kommitténs sammanfattande slutsatser om de granskade rapporterna från den Heliga Stolen och fem andra stater om Konventionen för barns rättigheter (Kongo, Tyskland, Portugal, den Ryska federationen och Jemen). När den Heliga Stolens tog emot FNs 19 sidor långa rapport på onsdagen var det dock med en viss förvåning, eftersom slutsatserna inte visar att man ser eller vill se vad den katolska kyrkan har gjort under de senaste åren vad gäller beskyddet av barn, och vad kyrkan gör för att bekämpa detta brott, med medvetenhet och öppenhet, och med ånger och bot.

Pater Lombardi SJ skriver: "Det är omöjligt att inte se att de slutliga rekommendationerna från kommittén tycks visa på allvarliga begränsningar - enligt de som på nära håll följt processen som föregick dem". Han pekar på en iögonfallande brist på förståelse av den Heliga stolens särskilda karaktär, som han beskriver som ”mycket allvarlig”.

Pater Lombardi SJ betonar att även om den Heliga stolen har utsatts för en "orättvis skadlig" uppmärksamhet i media, är det också sant och minst lika viktigt att inse att kommittén själv har fått motta "seriös och välgrundad" kritik. Han understryker att även om FN-organisationen som sådan inte är ansvarig för kommitténs brister, har den allmänna opinionen pålagt organisationen ansvaret för kommitténs agerande.

På tre sidor behandlar han också i detalj en historik över den Heliga stolens stöd för FN-arbetet, liksom en historik över den Heliga Stolens deltagande i Konventionen för barns rättigheter (Heliga stolen var en av de första som anslöt sig till konventionen).

"Heliga stolens part i konventionen", skriver Pater Lombardi SJ, "motiveras av ett långtgående engagemang av den universella kyrkan och den Heliga stolen till förmån för barnets bästa." Han fortsätter med att skriva, "Det är av denna anledning som den Heliga Stolen kommer främja ett effektivt genomförande av konventionen och för att upprätthålla en öppen, konstruktiv och uppriktig dialog" med konventionens organ.
All the contents on this site are copyrighted ©.