2014-02-27 16:32:19

Jonas Bosko: misija su jaunimu ir jaunimui


Saleziečių šeima ateinančiais metais minės savo kongregacijų steigėjo, jaunimo ugdytojo šv. Jono Bosko gimimo dušimtąsias metines, paskelbė jubiliejaus programą, kurios tema „Jonas Bosko: misija su jaunimu ir jaunimui“, drauge pranešė, jog popiežius Pranciškus jubiliejaus proga aplankys šiaurės Italijos miestą Turiną, kur šventasis gyveno ir mirė. Saleziečiams popiežiaus atvykimas į Turiną dar nenustatytą 2015 metų dieną bus jubiliejaus kulminacinis įvykis.

Don Bosko šventumas pagrįstas jo socialine veikla devynioliktame šimtmetyje ugdant skurstančius ir šeimų apleistus vaikus. Su bendraminčiais, kurių skaičius nuolat augo ir tebeauga, Don Bosko suteikė vaikams ir jaunimui galimybę nemokamai įgyti amatą, arba profesiją, pasirengti gyvenimui ir į jį išeiti visaverčiais visuomenės nariais, sąmoningais ir aktyviais katalikais. Pasak Don Bosko įsteigtos Saleziečių draugijos dabartinio vadovo, dušimtosios metinės yra proga ne tiek didžiojo socialinio šventojo darbams atminti, kiek iš naujo paskleisti tą dvasią, kuri pakeitė Don Bosko gyvenamo laikmečio tikrovę.

Jei šv. Bosko prieš du šimtmečius gebėjo būti jaunimo misionieriumi, tai dabartiniai saleziečiai turėtų kaip jis suvokti dabartinę jaunimo tikrovę; būtent jaunimo pasaulis saleziečiams yra pagrindinis pašaukimo ir veiklos uždavinys, pasakė vyriausias Saleziečių draugijos rektorius kun. Pascual Chavez Romoje pristatydamas jubiliejų. Neturime tenkintis atvykstančiais į mūsų institucijas, mūsų atliekamais veiksmais, projektų įgyvendinimu, o turime eiti patys ieškoti atstumtųjų, toliausiai esančių, tų, kurie liko gyvenimo nuvilti, samprotavo ketvirtadienį įvykusioje spaudos konferencijoje kadenciją bebaigiantis saleziečių vyresnysis Chavez.

Žinia apie popiežiaus Pranciškaus atvykimą į Turiną ypač nudžiugino Saleziečių šeimą, nes popiežiui labai artimas saleziečių dvasingumas. Popiežiaus Pranciškaus dvasinio gyvenimo pagrindus paauglystėje nemaža dalimi suformavo būtent saleziečiai. Apie tai pats popiežius pasipasakojo dar prieš tapdamas vyskupu. T. Jorge Mario Bergoglio 1990 metais laiške žinomam Argentinos istorikui ir saleziečiui Cayetano Bruno atskleidė ne vieną ryškų salezietišką bruožą savo gyvenime. 1936 metų Kalėdų dieną jį pakrikštijo salezietis kunigas ir šeimos bičiulis Enrique Pozzoli. Be to, iš Italijos kilęs kunigas prisidėjo ugdant Jorge Mario dvasingumą. Paskui, trylikametis Jorge Mario lankė Buenos Airių saleziečių kolegiją Wilfrid Barón de los Santos Ángeles a Ramos Mejía. Popiežius laiške pripažino, kad salezietiškoji katalikiška kultūra jį parengė visam gyvenimui. Bergoglio laiške istorikui be to parašė, kad dar vėliau susilaukė priekaištų, kad jo diegiamas apaštalavimo būdas neatitinka jėzuitų dvasios, esą jis ją „susalezietino“: „Kaltina, kad esu pro-salezietiškas jėzuitas“, - anuomet laiške parašė t. Bergoglio.

Tuo metu į Lietuvą po kelių savaičių atkeliauja minėtojo šventojo, jaunimo ugdytojo Jono Bosko relikvijos. Jono Bosko relikvijos Lietuvoje kovo mėnesį apkeliaus visas vyskupijas, saleziečių šeimos parapijas ir centrus. Kelionė į Lietuvą nėra atsitiktinė, o yra dalis piligriminės kelionės po visą pasaulį. Prasidėjusi Turine 2009 metais relikvijų piligrimystė pasibaigs tame mieste rugpjūčio 16-šventojo gimimo dieną. Lietuvoje kelionė prasidės relikvijų urnos išstatymu kovo 2 dieną Kauno katedroje ir po apsilankymų Marijampolėje, Alytuje, Vilniuje, Panevėžyje, Kaišiadoryse ir Šiluvoje užbaigs vizitaciją kovo 16 dieną Telšiuose.

Pasak Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebono kun. Alessandro Barelli, kun. Jono Bosko relikvijų piligrimystė suteiks proga Lietuvos tikintiesiems prisiminti šventojo liudijimą ir leistis įkvėpiamiems jo meilės Dievui bei artimui. Šv. Jono Bosko, našlaičių ir apleistų paauglių globėjo bei Saleziečių kongregacijos įkūrėjo liturginė šventė minima sausio 31 d. Jonas Bosko buvo kanonizuotas 1934 metų balandžio 1 dieną.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.