2014-02-06 12:15:39

Popiežius atnaujino Popiežiškąją Pasauliečių tarybą, tarp naujųjų narių – docentė iš Lietuvos


Popiežius Pranciškus paskyrė socialinių mokslų daktarę Ireną Eglę Laumenskaitę Popiežiškosios Pasauliečių Tarybos nare. Irena Eglė Laumenskaitė yra Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros docentė, ankščiau vadovavo Religijos studijų ir tyrimų centrui. Šventasis Tėvas ketvirtadienį paskyrė iš viso penkiolika naujų tarybos narių: devyni yra kardinolai ir vyskupai, šeši - pasauliečiai.

Be to, Šventasis Tėvas patvirtino pareigose Tarybos pirmininką ir sekretorių bei paskyrė trylika naujų patarėjų. Tarybai vadovauja jos pirmininkas kardinolas Stanislaw Rylko ir sekretorius arkivyskupas Josef Clemens. Lenkas kard. Rylko vadovauja tarybai nuo 2003 metų. Tarybos nariai ir patarėjai paskirti penkerių metų kadencijai. Atnaujintą Popiežiškąją Pasauliečių Tarybą sudaro iš viso 28 nariai ir patarėjai iš 20 pasaulio kraštų.

Popiežiškajai Pasauliečių Tarybai pavesta rūpintis pasauliečių apaštalavimu, tai yra jų dalyvavimu Bažnyčios gyvenime ir misijoje. Tarybos atsiradimą nulėmė Vatikano II Susirinkimo pageidavimas Romos kurijoje steigti pasauliečių apaštalavimui skirtą žinybą, išreikštas dekrete Apostolicam actuositatem. Tarybą įkūrė popiežius Paulius VI 1967 metais. Jonas Paulius II, kuris kaip Krokuvos vyskupas buvo vienas iš tarybos patarėjų, išrinktas popiežiumi patvirtino tarybos uždavinius ir akivaizdžiai rėmė jos veiklą.

Vienas iš svarbiausių Popiežiškosios pasauliečių tarybos uždavinių yra Pasaulinės jaunimo Dienos, kurią pradėjo Jonas Paulius II, organizavimas. Taryba taip pat atsakinga už pasauliečius liečiančių bažnytinių normų vykdymo priežiūrą.
(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.