2014-02-08 15:52:49

Kunigų kongregacija siūlo kunigams homiletikos gaires


„Kokiu būti kunigu?“, „Argentinos kunigų žvilgsnis į pop. Pranciškaus kunigystę“; „Pranciškaus mintys apie pašaukimus ir pašauktuosius: jie - tiesos liudytojai“. Tai tik kelios temos, kurias Kunigų kongregacija siūlo viso pasaulio presbiteriams, diakonams, bei kunigystės siekiantiems seminaristams kongregacijos internetiniame puslapyje: http://www.clerus.va/

Dauguma internetinio puslapio tekstų skelbiami šešiomis kalbiomis, dažniausiai vartojama italų kalba. Atskiruose skyriuose galima sužinoti kongregacijos naujienas, aplankyti biblioteką, susipažinti su kongregacijos struktūra. Be kitų pagalbinių priemonių yra homiletikos skyrius, kuriame kiekvienam ateinančiam sekmadieniui pristatomos gairės, galinčios padėti kunigams parengti Mišių homiliją.

Homiletikos gairės, kurias galima taip pat užsisakyti elektroniniu paštu, irgi pristatomos įvairiomis kalbomis, tačiau naujausia homilija šiuo metu pristatoma itališkai mokantiems kunigams.

Dabartinis Kunigų kongregacijos prefektas yra arkivysk. Beniamino Stella, italas, pastaraisiais metais vadovavęs Popiežiškajai bažnytinei akademijai Romoje, kuri rengia kunigus Šventojo Sosto diplomatinei tarnybai. Beniamino Stella yra vienas iš naujųjų popiežiaus Pranciškaus skiriamų kardinolų.

Pasak arkivysk. Stella, popiežius Pranciškus, kaip ir jo pirmtakas Benediktas XVI, nekartą yra kalbėję apie tai, kad Bažnyčia neprozelitauja. Iš tiesų, Bažnyčia tikrai nieko nebando „pagauti“, Jai visai neįdomus „strategijų“ vykdymas. Pašaukimas nėra asmeninis projektas arba numatoma karjera. Tačiau Bažnyčia visus kviečia, veda į susitikimą su Kristumi per Jos narių gyvenimą ir liudijimą.

Todėl džiaugsmas, kuris lydi subrandintą pašaukimą, yra stipriausias traukos šaltinis kitiems, tai anot popiežiaus Pranciškaus, džiaugsmas tų, kurie spontaniškai sudėjo visą savo gyvenimą į Kristaus rankas. Tikras pašaukimas ar į kunigus, ar į Dievui pašvęstą gyvenimą, pasak arkivysk. B. Stella, atpažįstamas tuomet, kai kunigo asmenyje arba Dievui pagal tam tikrą charizmą pašvęstojo gyvenime galima išvysti į Kristų įsimylėjusį mokinį, ištikimą pavestai misijai, uolų misionierių, pasirengusį būti artimu visiems, tačiau ypatingu būdu mažiesiems ir vargšams. Šios Kunigų kongregacijos prefekto Beniamino Stella mintys išsamiai pristatytos minėtame Kunigų kongregacijos internetiniame puslapyje: http://www.clerus.org (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.