2014-02-05 15:01:31

Heliga Stolens pressmeddelande angående FN-rapport om barnrättigheter


(05.02.14) Vid slutet av sin 65:e session har FN:s Kommitté för barns rättigheter publicerat sina sammanfattande slutsatser om de granskade rapporterna från den Heliga Stolen och fem andra stater om Konventionen för barns rättigheter (Kongo, Tyskland, Portugal, den Ryska federationen och Jemen).


Som förväntas av parterna bakom Konventionen kommer den Heliga Stolen att ta de sammanfattande slutsatserna under beaktande. Dessa kommer att granskas grundligt, med fullständig respekt för Konventionen på de olika områden som Kommittén enligt internationell lag och praxis har presenterat, likväl med hänsyn till den allmänna diskussionen med Kommittén vilken hölls den 16:e januari 2014.


Emellertid beklagar den Heliga Stolen vad den på vissa punkter i slutsatserna ser som ett försök att blanda sig i den Katolska kyrkans lära om den mänskliga personens värdighet och i uttrycken för religionsfriheten.


Den Heliga Stolen upprepar sitt åtagande och engagemang för att försvara och beskydda barns rättigheter, i linje med de principer som Konventionen om barns rättigheter fastslår, och i enlighet med den moral och de religiösa värderingar som utgår från den katolska läran.

************

Heliga stolens ständige observatör vid FN i Genève om slutsatserna från FNs kommitté för barnets rättigheter

Den Heliga Stolen mottog med förvåning de sammanfattande slutsatserna från FNs kommitté för barns rättigheter som presenterades i dag i Genève, som hade hårda anklagelser mot Vatikanen i frågan om sexuella övergrepp mot barn som begås av medlemmar av prästerskapet. FN-organet säger att den Heliga Stolen fortsätter att bryta mot konventionen om barnets rättigheter. Kommittén kritiserade också Vatikanen för sin syn på homosexualitet , preventivmedel och abort.

Vatikanradion intervjuade Heliga stolens ständige observatör vid FN i Genève, Msgr. Silvano Tomasi: RealAudioMP3


”Man kan inte på två minuter svara uttömmande på alla anklagelser - en del som var mycket orättvisa – i utskottets slutdokument. Den Heliga Stolen kommer att svara, eftersom den är en medlem, en stat som är part i konventionen: man har ratificerat den och har för avsikt att följa konventionens anda och bokstav, utan tillägg eller ideologiska påbud som ligger utanför konventionen. Till exempel, konventionen om skydd för barn talar i dess inledning om försvarandet av liv och skydd för barn före och efter födseln, medan rekommendationen som görs till den Heliga Stolen är att ändra sin ståndpunkt i frågan om abort! Naturligtvis, när ett barn dödas har den inte fler rättigheter! Så detta tycks mig stå strakt i strid med de grundläggande målen i konventionen, som är att skydda barn. Denna kommitté har inte tjänat FN, när den försöker införa och be den Heliga Stolen om att ändra på sin icke-förhandlingsbara
undervisning! Så det är lite sorgligt att se att kommittén inte helt har förstått den Heliga stolens karaktär och funktioner, som, även om den tydligt uttryckt sitt beslut till kommittén om att genomföra kraven i konventionen om barns rättigheter, definierar och först och främst skyddar de grundläggande värderingarna som gör skydd för barn verkligt och effektivt.”


”Man talar om 40 miljoner fall av barnmisshandel i världen, tyvärr berör en del av dessa fall - om än ett fåtal i jämförelse med allt som händer i världen - människor i kyrkan. Och kyrkan har reagerat och svarat och fortsätter att göra det! Vi måste insistera på denna politik av öppenhet, av nolltolerans för övergrepp, eftersom bara ett fall av övergrepp mot ett barn, är ett fall för mycket!”All the contents on this site are copyrighted ©.