2014-02-05 15:36:49

Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága közzé tette összefoglaló észrevételeit a Szentszék beszámolójáról - szentszéki közlemény


Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 65. ülésén összefoglaló észrevételeket tett közzé az Apostoli Szentszék és öt másik, az egyezményt aláíró állam (Oroszország, Németország Portugália, Kongó és Jemen) hivatalos beszámolóival kapcsolatban, amelyek a Gyermekjogi Egyezmény betartására vonatkoznak. Az Egyezményhez csatlakozott felek számára előírt eljárásokat illetően a Szentszék tudomásul veszi a beszámolójáról az ENSZ illetékes bizottsága által készített észrevételeket, amelyeket alapos elemzés tárgyává tesz annak érdekében, hogy a nemzetközi jog előírásainak megfelelően az Egyezményben foglaltak a Bizottság által jelzett területeken minél teljesebb mértékben érvényesüljenek. A Szentszék továbbá figyelembe veszi annak a vitának az iránymutatásait is, amelyre január 16-án került sor a Szentszék és a Bizottság között.

A Szentszék ugyanakkor sajnálattal állapítja meg, hogy az összefoglaló észrevételek néhány pontban megkísérelnek beavatkozni a katolikus egyháznak a személy méltóságára és a vallásszabadságra vonatkozó tanításába.

A Szentszék ugyanakkor megerősíti elkötelezettségét a gyermekek jogainak védelmére összhangban a Gyermekjogi Egyezmény által előírt alapelvekkel és a katolikus tanítás által bemutatott erkölcsi és vallási értékekkel.

(sv)All the contents on this site are copyrighted ©.