2014-02-03 15:43:51

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Dovydas – Dievu pasitikintis žmogus ir politikas (+video)


Pirmadienio Mišių skaitinys iš Antrosios Samuelio knygos pasakoja apie iš Jeruzalės bėgančio išduoto karaliaus Dovydo skausmą. Dalis išrinktosios tautos sukilo prieš karalių ir nusekė paskui jo sūnų Absolomą. Dovydas nesišaukia Dievo pagalbos prieš maištininkus, nekursto savo ištikimųjų kovoti su savo tautiečiais, bet nusprendžia trauktis iš Jeruzalės. Apie išduoto karaliaus laikyseną buvo kalbama pirmadienio ryto Mišių metu popiežiaus Pranciškaus sakytoje homilijoje.

Dovydas liūdi, bet nekerštauja, nebando šauktis Dievo pagalbos prieš savuosius, kad ir prieš jį sukilusius ir jį išdavusius. Jis bėga iš Jeruzalės, ir verkdamas kopia basas į kalną. Pasak Popiežiaus, šioje scenoje nesunku įžvelgi panašumą su Jėzaus Kryžiaus keliu, su kopimu į kalną, kur laukia mirtis. Net ir išgirdęs savo sekėjų priekaištus, Dovydas jų nebaudžia, bet nusižeminęs kreipia mintis į Dievą: „Galbūt Viešpats pažvelgs į mano skausmą ir man atlygins geru“.

Gera girdėti šiuos žodžius, - sakė popiežius Pranciškus, - gera matyti tokią Dovydo laikyseną. Jis labiau už viską myli Dievą. Jis myli ir savo tautą, nenori jai kenkti; jis yra dėl savo nuodėmių atgailaujantis nusidėjėlis; jis tvirtai tiki Dievu ir juo pasitiki. Dovydas yra šventas ir mes jį gerbiame kaip šventąjį. Prašykime jį, - sakė Popiežius, - kad mus pamokytų tokios laikysenos tamsiais mūsų gyvenimo momentais. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.