2014-02-02 14:48:59

Pranciškus: „Iš naujo atrasi Jėzaus Kristaus centriškumą mūsų gyvenime“


Pasaulis būtų tikrai blogesnis jei nebūtų vienuolių, vyrų ir moterų vienuolių, kurie kaip gyvosios Jėzaus ikonos neša Dievo gailestingumą į kiekvieno žmogaus gyvenimo kasdieną, gyvenantiems tiek metropolijų chaose, tiek pabėgėlių stovyklų palapinėse. Popiežius Pranciškus sekmadienio Vidudienio maldos susitikime pažymėjo, jog pasišventimas Dievui yra Dievo malonė.

Kiekvienas Dievui pašvęsto gyvenimo žmogus yra dovana keliaujančiai Dievo tautai. Labai reikia vienuolių buvimo, nes sutvirtina ir atnaujina įsipareigojimą Evangelijos, krikščioniško ugdymo, meilės darbų stokojantiems, kontempliatyvios maldos plėtrai, jaunimo ir šeimų žmogiškam ir dvasiniam ugdymui, visos žmonijos šeimos teisingumui ir taikai.

Šventasis Tėvas ypatingai pasidžiaugė vienuolėmis ir išskirtinai kalbėjo apie moterų vienuolių vaidmenį: Tačiau pagalvokime kas įvyktų, jeigu nebūtų vienuolių, seserų vienuolių, dirbančių ligoninėse, nebūtų seserų vienuolių misijų kraštuose, jei jų nebūtų mokyklose? Pagalvokite apie Bažnyčią be seserų vienuolių..., ne! Neįmanoma tokios minties prileisti. Tai jos – seserys vienuolės - būtent jos yra toji malonė, tasai raugas, kuris leidžia Dievo tautai žengti pirmyn. Šios moterys – nepaprastos; pašvenčia savo gyvenimą ir neša pirmyn Jėzaus žinią!

Bažnyčiai ir pasauliui reikia šiokio meilės ir Dievo gailestingumo liudijimo. Pašvęstieji Dievui, vienuoliai, vienuolės yra gyvas liudijimas, jog Dievas yra geras, jog Dievas – gailestingas!

Reikia su dėkingumu įvertinti pašvęstųjų Dievui patirtis ir pagilinti skirtingų charizmų ir dvasingumų supratimą. Reikia melstis, kad daug jaunimo atsilieptų „taip“ Viešpačiui, kuris juos šaukia visiškai pasišvęsti Jam nesavanaudiška brolių tarnyste. Pašvęsti savo gyvenimą Dievo ir brolių tarnystei!

Dievui pašvęsti asmenys, tvirtino popiežius, yra teisingesnės ir broliškesnės visuomenės plėtros raugas, dalijimosi su mažaisiais ir vargstančiaisiais pranašystė, tačiau šio ypatingo pašaukimo šaknis yra bendra visiems krikščionims. Savęs paaukojimas Dievui, sakė Pranciškus, saisto kiekvieną krikščionį, nes per Krikštą visi esame Jam pašvęsti. Visi esame pakviesti aukotis Tėvui su Jėzumi. Ir kaip Jėzus, savo gyvenimą paversti dosnia dovana: šeimoje, darbe, tarnystėje Bažnyčiai ir gailestingumo darbais.

Būtent todėl Bažnyčios švęsimi ateinantieji Metai bus skirti ypač Dievui pašvęstiesiems, sakė Šventasis Tėvas, drauge pavesdamas būsimus Vienuolių metus Šv. Mergelei ir Šv. Juozapui. Kaip Jėzaus tėvai, jie buvo pirmieji Viešpačiui pašvęsti ir pirmieji, kurie pašventė savo gyvenimus Jam, sakė Švento Petro aikštėje sekmadienio rytą susirinkusiems žmonėms.

Vienuolijų metai oficialiai prasidės per kasmet minimą klauzūrinių vienuolių dieną „Pro orantibus“, lapkričio 14-ąja.

Popiežiui bekalbant Vidudienio maldą iš jo Twitterio paskyros buvo pasiųstas linkėjimas sekmadienį, sausio 2 dieną švenčiamos Pasaulinės Dievui Pašvęsto Gyvenimo Dienos proga. Šventasis Tėvas palinkėjo, kad ši diena būtų „tinkama proga vėl atrasti Jėzaus Kristaus centriškumą mūsų gyvenime.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.