2014-02-02 13:02:25

Popiežius Pranciškus: Kristaus paaukojimas – jaunimo ir senolių, klusnumo ir pranašavimo susitikimas (+video)


Vasario 2-ąją, liturgijoje minint Kristaus paaukojimą Jeruzalės šventykloje, visoje Bažnyčioje minima ir Dievui pašvęsto gyvenimo diena, tai yra meldžiamasi už visus vyrus ir moteris, kurie davė įžadus tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, gyvendami pagal evangelines neturto, klusnumo ir skaistumo dorybes. Šį kasmetinį minėjimą įvedė palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Pirmą kartą Dievui pašvęsto gyvenimo diena buvo švenčiama 1997 m. vasario 2-ąją.

Popiežius Pranciškus šia proga sekmadienio rytą aukojo Mišias šv. Petro bazilikoje. Koncelebravo Vienuolijų kongregacijos prefektas ir sekretorius, taip pat Romoje savo generalinius namus turinčių ordinų ir kongregacijų vadovai. Procesijoje link altoriaus, kartu su koncelebrantais, ėjo ir 50 vienuolių, vyrų ir moterų, atstovaujančių įvairioms tarnystėms ir charizmoms, taip pat ir keletas vienuolystės kelią pradedančiųjų, davusių dar tik laikinuosius įžadus. Taip pat ir Mišių dalyvių dauguma buvo seserys ir broliai vienuoliai.

Jėzaus paaukojimo šventė vadinama ir susitikimo švente, Jėzaus susitikimo su savo tauta, - sakė popiežius Pranciškus Mišių homilijoje. Kai Marija ir Juozapas nunešė savo kūdikį į šventyklą, įvyko pirmasis Jėzaus susitikimas su savo tauta, kuriai atstovavo seneliai Simeonas ir Ona. Tai kartu buvo ir tautos viduje įvykęs jaunų ir senų žmonių susitikimas: jauni žmonės Marija ir Juozapas, su savo kūdikiu, susitiko su šventyklą pastoviai lankančiais senoliais Simeonu ir Ona.

Pasižiūrėkime, - tęsė Popiežius, - kaip juos aprašo evangelistas Lukas. Kalbėdamas apie Mariją ir Juozapą, jis net keturis kartus sako, kad jie norėjo atlikti tai, ko reikalauja Įstatymas. Matome, kad Jėzaus tėvai su džiaugsmu vykdo Dievo įsakymus, kad jiems teikia džiaugsmą Viešpaties įstatymų laikymasis. O ką Lukas sako apie du senolius? Evangelistas pabrėžia, kad jie buvo pilni Šventosios Dvasios.

Ir štai Šventoji šeima susitinka su dviem šventosios Dievo tautos atstovais. Centre – Jėzus. Tai Jis viskam vadovauja, tai Jis vienus ir kitus atveda į Dievo šventyklą, kuri yra jo Tėvo namai. Susitinka jaunieji, džiugiai vykdantys Dievo įsakymus, ir senoliai, kupini Šventosios Dvasios įkvėpto džiaugsmo. Tai nepaprastas įsakymų laikymosi ir pranašavimo susitikimas: jaunieji laikosi įsakymų, senoliai yra pranašai. Iš tiesų, atidžiau pamąstę, suprantame, kad Įstatymo laikymąsi įkvepia Šventoji Dvasia ir kad pranašavimas eina tuo keliu, kurį rodo Įstatymas. Kas labiau už Mariją yra pilnas Šventosios Dvasios? Kas, jei ne ji, klusniausias Jos veikimui?

Mąstydami apie šią Evangelijos sceną, taip pat ir Dievui pašvęstą gyvenimą suvokiame kaip susitikimą su Kristumi, - sakė popiežius Pranciškus. Jėzus ateina pas mums kiekvienos vienuolijos charizmoje. Dievui pašvęstame gyvenime taip pat įvyksta jaunimo ir senolių, įstatymo laikymosi ir pranašavimo susitikimas. Niekada jų nesupriešinkime; matykime juose Šventosios Dvasios veikimą. Dvasios veikimo vaisius yra džiaugsmas: džiaugsmas dėl klusnumo įstatymas, džiaugsmas dėl vienuolinio gyvenimo taisyklių laikymosi. Jei mums vadovauja Šventoji Dvasia, nesame susitingę, nesame užsidarę, visada esame klusnūs Dievo žodžiui, kuris mums kalba, mus įkvepia, mus veda. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.