2014-02-02 15:29:21

A Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Tartománya 2014 –
Matkovics Mária Emerica tartományfőnöknő ismertetője


RealAudioMP3 Merici Szent Angéla a Szentlélek által inspirálva 1535. november 25-én Szent Katalin napján Bresciában megalapította a Szent Orsolya Társaságot, melynek tagjai a világban maradhattak, fogadalmat nem tettek, de Angéla Reguláját követve éltek. Ez a „Regola” természetesen az evangéliumi tanácsokra épült, tehát valójában tartalmazza a szerzetesi fogadalmakat, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség szerinti életet.

Angéla célja a radikális Krisztuskövetés - szabad elhatározásból. Eszményképei éppen ezért a vértanúk, ezért választotta a Társaság védőszentjéül és névadójául Szent Orsolyát. Másik alapvető gondolata a jegyesség - „mekkora nagy méltóság az Isten Fiának jegyesévé válni” - írja.

Követői, az orsolyiták, késõbb vállalták a klauzúrás, hivatalos szerzetesi életformát a Tridentinum határozatainak megfelelően. 1612-ben pápai bullával megerősítve már Szent Orsolya Rend az egykori Társaság, amely vállalta, hogy tanító renddé alakuljon. Ennek a reformáció idején nagy jelentősége volt katekétikai szempontból, és a nőnevelés szempontjából. Később, a fejlődés követelményeinek megfelelően sokféle képzési forma bontakozott ki, a szétszóratás előtt 12 iskolatípust számlálhattak Sopronban és Győrben.
1900-ban az autonóm házak vállalták az egyesülést és elfogadtak egy bizonyos, egységes kormányzást, így jött létre a Szent Orsolya Rend Római Uniója, melynek tagja a Magyar Tartomány is.

Magyarországon jelenleg 3 közösségünk van, Győrben, Sopronban és Egerben. Győrben van a tartományi székhely .

Apostoli műveink a következők: két leánykollégium főként középiskolások számára Győrben és Egerben, általános iskola Dombóváron művészeti és sport tagozattal, Szent Angéla Otthon - idős nővéreink és idős, civil személyek számára Győrött. Iskoláink- óvoda, általános-és középiskoláink - vannak még Győrben és Sopronban egyházmegyei, püspöki fenntartásban.

Nagyváradon az Ady Líceumot átadtuk az egyházmegyének, Böcskei László püspök úr gondjára bízva, ugyanígy a Kisvárdai Szent László Szakközépiskolát, Általános Iskolát és Óvodát Bosák Nándor püspök úrnak, illetve az egyházmegyének adtuk át, és Budapesten a Szent Angéla Gimnáziumot teljes mértékben a Ferences Rendtartományra bíztuk átadva az ingatlant is.

Ennek oka az Általános Főnöknő határozata, mivel a jelzett helyeken nincs közösségünk.
Nagy jóakarat és az együttműködés szelleme tapasztalható világi munkatársaink részéről, velük együtt tudjuk vállalásainkat teljesíteni akár pedagógiai, akár szociális szinten Ezért külön hálát adunk az Úrnak!

Jóllehet átlag életkorunk magas, hittel, reménységgel tekintünk a jövőbe. Egy posztulánsunk, Szabó Nóra miután Szlovákiában is töltött egy évet, beléphetett 2013. december 8-án a Nemzetközi Noviciátusba, amely Rómában, a Generál Házban működik. Mint novícia, Nóra felvette a Sára nevet, védőszentje Salkaházi Sára mártír szerzetesnő, a Szociális Testvérek nővére.

Salkaházi Sára Kassán született, akár egy magyar-szlovák együttműködés ihletője is lehet. Főként a környező országokkal tudnánk bizonyos területeken közös munkát végezni. Rendi célkitűzés az egységes képzés és a tartományok közötti együttműködés megteremtése.

Megemlítendő, hogy a történelmi Magyarországon az első orsolyita alapítások éppen a Felvidéken történtek, 1676 Pozsony, azután Kassa, Nagyszombat.......Kassáról került egy szegény ministráns fiú jóval később Nagyváradra, ahol kanonok lett Hálából ő hívta oda és telepítette le hajdani támogatóit, az orsolyita nővéreket.

Jelenleg van még egy érdeklődő fiatal, egyelőre hittudományi tanulmányait végzi.

Rendi Káptalanunk 2013 őszén (szeptember-októberben) ült össze Rómában. A csodálatos halfogás (Lk 5, 1-11) ihletett minket, különösképpen pedig Jézus felszólítása: „Evezz a mélyre”!

Számunkra ez a lelki megújulást jelenti, ezen munkálkodunk Merici Szt. Angéla karizmája szellemében. Ez a karizma az istenszeretetből fakadó emberszeretetre késztet, amely megvalósulhat akár a pedagógiában, akár szociális téren.

All the contents on this site are copyrighted ©.