2014-02-01 17:16:07

Varšuvos kardinolas K. Nycz: lenkai labai pamilo popiežių Pranciškų


Vyskupai papasakos Šventajam Tėvui, jog Lenkijos ganytojai labai rimtai klausosi jo pamokymų ir pristatys Lenkijoje evangelizuojančią ir į pakraščius einančią Bažnyčią, pasakė Varšuvos kardinolas Kazimierz Nycz, atlydėjęs į Romą Varšuvos vyskupus, kurie su visais krašto ganytojais šiomis dienomis lankosi Vatikane. Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė kelias dešimtis Lenkijos vyskupų. Su kitais susitiks likusiomis dienomis iki vasario 8 dienos. Ganytojai atlieka vizitus „ad Limina“ aplankydami Romos vyskupą ir jo bendradarbius kurijoje bei melsdamiesi didžiosios Romos bazilikose. Ad Limina (lotyniškai „prie slenksčių“) ir reiškia apaštalų įpėdinių maldą prie šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. Ganytojai Vatikano Bazilikoje melstis taip pat prie palaimintojo Jono Pauliaus II kapo vasario 4 d.

Į Romą atsivežėme Šeimos gerove besirūpinančią Lenkijos Bažnyčią, kalbėjo italų vyskupų naujienų agentūrai SIR Varšuvos arkivyskupas. Lenkijos Bažnyčiai labai rūpi šeimos klausimai, todėl jos ganytoja labai rūpestingai ruošiasi dviem Sinodams, kuriems popiežius Pranciškus skyrė šeimos temą. Pasak kardinolo K. Nycz, Lenkijos vyskupai ypač laukia, kad sinoduose 2014-2015 metais galėtų klausyti kitų vyskupų nuomonės ir pasidalyti mintimis apie šeimos uždavinius. Svarbiausios temos, pasak kardinolo, yra santuokos Sakramentui besiruošiančių jaunų porų parengimas, nuo jaunos šeimos atsivėrimo gyvybei iki vaikų švietimo klausimų. Tai dvi esminės problemos, itin aktualios Lenkijoje, kur daug išsiskiriančių šeimų, dėl ko irsta šeimos ir mažėja gyventojų prieaugis; Lenkijoje jis iš žemiausių visoje Europoje, pažymėjo Varšuvos arkivyskupas.

Taip pat lenkai labai pamilo popiežių Pranciškų, tęsė ganytojas. Jiems imponuoja stilius, kuriuo Romos vyskupas vykdo savo pontifikatą ir Petro misiją. Žavi ypač jo nuolankumas, paprastumas ir tiesioginis ryšys su žmonėmis. Lenkijos Bažnyčiai Pranciškaus pontifikatas yra stimulas. Jis ragina nelaukti ateinančių žmonių, o ragina kad mes, visa Bažnyčia, eitume pas juos ten, kur jie gyvena. Taip pat Lenkijai tai svarbu, nes nors Bažnyčios būna pilnos, svarbu iš jų išeiti ir evangelizuoti. Visiems reikia evangelizavimo, taip pat evangelizuotojams, nes jei nuolatos neatnaujinsime savo tikėjimo į Kristų, rizikuojame jį prarasti ir šitaip netekti gebėjimo evangelizuoti.

Lenkijos Bažnyčios vyskupų vizite „ad Limina“ dalyvauja visos Bažnyčios ganytojai, įskaitant dviejų rytų apeigų vyskupijų ganytojus arba jų atstovus. Be apsilankymų Romos kongregacijose, Lenkijos vyskupų konferencijos nuolatinės tarybos atstovai lankysis Valstybės Sekretoriate. Susitikime bus aptarti įvairūs Bažnyčios ir Valstybės santykių klausimai, kurie buvo sutarti 1993 metų konkordate, kurį šalys ratifikavo 1988 metais. Paskutinis Lenkijos vyskupų vizitas „ad Limina“ įvyko 2005 metų pabaigoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.