2014-01-31 16:59:06

Spaudos konferencijoje Vatikane pristatyti Vienuolių metai


2015-ieji metai bus skelbiami visoje Bažnyčioje švenčiamais Dievui pašvęstą gyvenimą pasirinkusių asmenų, tai yra vienuolių metais. Apie tai prieš porą mėnesių pranešė pats popiežius Pranciškus. Šį penktadienį būsimuosius Vienuolių metus Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje pristatė Vienuolijų kongregacijos prefektas kard. João Braz de Aviz ir Kongregacijos sekretorius arkiv. José Rodríguez Carballo.

Kard. Braz de Aviz priminė, kad popiežius Pranciškus praėjusių metų lapkričio 29 d. susitikęs su vyrų vienuolijų vadovais pranešė, jog ketina 2015-uosius paskelbti Vienuolių metais, norėdamas atkreipti visos Bažnyčios dėmesį į vienuolystės misiją ir svarbą dabartiniame Bažnyčios gyvenime. Formali proga Vienuolių metų skelbimui yra 2015 m. minėsima 50 metų sukaktis nuo Vatikano II Susirinkimo dekreto apie Dievui pašvęstą gyvenimą „Perfectae caritatis“ paskelbimo.

Kaip sakė tąkart prieš du mėnesius popiežius Pranciškus, vienuolių gyvenimas yra nelengvas, jis kupinas malonės, bet neišvengiantis ir nuodėmės. Dėl to, - kalbėjo kardinolas, - norime šiais metais melstis ir garsiai kalbėti visam pasauliui apie vienuolystėje glūdintį šventumą, gyvybingumą ir džiaugsmą. Kiek daug šventumo, dažnai paslėpto nuo pasaulio, bet dėl to ne mažiau vaisingo, yra vienuolynuose, Dievui gyvenimą pašventusiųjų namuose. Šitie vyrai ir moterys yra triskart švento Dievo gyvos ikonos. Pasak kardinolo, taip pat ir šiandien kai kur išgyvenama vienuolystės krizė neturi būti suprantama kaip „mirties prieangis“, bet kaip „kairos“, kaip pats tinkamiausiais metas atsinaujinti ir augti, vadovaujantis įsitikinimu, kad vienuolystė niekada neišnyks Bažnyčioje, nes jos norėjo pats Kristus.

Po kardinolo prefekto kalbėjęs Vienuolijų kongregacijos sekretorius arkiv. José Rodríguez Carballo pristatė pagrindinius būsimų Vienuolių metų įvykius.

Vienuolių metai bus oficialiai pradėti 2014 m. lapkričio 21-ąją, tai yra tą dieną, kurią atsimenami klauzūroje gyvenantys vienuoliai, švenčiama kasmetinė „Pro orantibus“ diena. Metų eigoje Romoje vyks keletas tarptautinių susitikimų, tarp jų - jaunų vienuolių, dar neturinčių dešimties metų vienuolinio gyvenimo stažo susitikimas. Taip pat numatytas Dievui pašvęsto gyvenimo teologijos kongresas ir paroda skirta vienuolystės istorijai. Visų didesnių susibūrimų progomis bus prašoma, kad jų dalyvius priimtų Šventasis Tėvas. Vienuolių metų uždarymas turėtų būti surengtas 2015-ųjų lapkričio 21-ąją – minint 50 metų nuo Susirinkimo dekreto „Perfectae caritatis“ paskelbimo. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.