2014-01-31 14:19:38

Popiežius homilija: Nepraraskime nuodėmės jausmo! (+video)


Penktadienio Mišių skaitinys iš Pirmosios Samuelio knygos pasakoja apie Dovydo nuodėmę, arba tiksliau - apie baisų nusikaltimą, kurį padarė Dovydas, praradęs nuodėmės jausmą: jis suviliojo savo karvedžio Urijo žmoną, o Uriją pasiuntė į mūšio lauką neišvengiamai mirčiai.

Melskimės, kad neužmirštume savo ribotumo, kad neprarastume nuodėmės suvokimo, kvietė Popiežius penktadienio ryto Mišių homilijoje. Žmogaus galia vietoj Dievo garbės! Su šituo kasdien susiduriame. Dėl to ir meldžiamės Dievui kiekvieną dieną: Teateinie tavo karalystė, teauga ir tesiplečia tavo karalystė. Nes juk išganymo nepasieksime savo gudravimais, nelaimėsime jo nei klasta, nei sumaniai plėtodami verslą. Išganymas yra Dievo malonė. Išganymas priklauso nuo mūsų sugebėjimo šią malonę kasdien taikyti savo krikščioniškame gyvenime.

Šios dienos skaitinyje matome daug veikėjų, - sakė Popiežius. Matome Dovydą, Uriją, jo žmoną, Joabą, karius ir dvariškius. Visi puikiai matė kas dėjosi ir sakė Dovydui: Nevalia taip daryti! Tai papiktinimas! Tuo pat metu matome ir prarastą nuodėmės jausmą. Vargšas Urijas, kuriam teko už visa tai sumokti! Aš jums prisipažįstu, - sakė Šventasis Tėvas, - kad kai matau tokį neteisingumą, kai matau tokį žmogaus išdidumą, kai suvokiu, kad ir man toks pavojus gresia, tuomet imu galvoti apie daugybę istorijoje buvusių Urijų, apie daugybę Urijų, kurie ir šiandien kenčia dėl mūsų nevykėliško krikščioniškumo, dėl to, kad mes prarandame nuodėmės jausmą ir dėl mūsų kaltės kyla grėsmė, kad Dievo karalystė gali žlugti. Jie yra mūsų nepripažįstamų nuodėmių aukos. Tad šiandien melskimės, kad Viešpats mums suteiktų malonę neprarasti nuodėmės suvokimo, kad nesužlugtų mumyse Dievo karalystė, kad sieloje sugebėtume padėti gėlių ant šiandieninių Urijų kapų, kurie sumoka už savimi pasitikinčių krikščionių linksmybes, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.