2014-01-31 17:43:27

Papa primio u audijenciju sudionike plenarne skupštine Zbora za nauk vjere


Crkveni nauk ne treba svoditi na ideologiju ili apstraktnu teoriju – rekao je Sveti Otac govoreći sudionicima plenarne skupštine Zbora za nauk vjere, koje je prijepodne (31. siječnja) primio u audijenciju. Papa je naveo mogućnost spajanja Zbora s novim Povjerenstvom za zaštitu maloljetnika.
Mjerila vjere trebaju prevladavati u riječima i praksi Crkve. Kad vjera sjaji u svojoj jednostavnosti onda se i Božji život u crkvenom životu očituje sa svom svojom privlačnošću. Stoga se valja oduprijeti napasti da se u ideološkom smislu shvaća nauk ili da ga se svede na skup apstraktnih i kristaliziranih teorija.
Uistinu, nauk ima jedinu svrhu da služi životu Božjega naroda i kani osigurati čvrst temelj našoj vjeri. Velika je, naime, napast da prisvojimo darove spasenja koji dolaze od Boga, da ih uskladimo – možda i u dobroj nakani - sa svjetovnim duhom i svjetovnim vidicima. Ta se napast neprestano nameće – rekao je papa Franjo.
Zahvaljujući Zboru na rješavanju „težih zlodjela“, posebice slučajeva spolnoga zlostavljanja maloljetnika, Papa je potaknuo djelatnike: „Mislite na dobro djece i mladih, koje u kršćanskoj zajednici uvijek treba štititi i poduprti njihov ljudski i duhovni rast. U tom se smislu proučava mogućnost da se sa Zborom poveže Povjerenstvo za zaštitu djece, koje sam ustanovio, a želim da bude primjerno za sve koji kane promicati dobro djece – kazao je Sveti Otac.
Govoreći o temi plenarne skupštine, o odnosu vjere i sakramenta ženidbe, rekao je: „Riječ je o promišljanju od vrlo velike važnosti, a na tragu poziva pape Benedikta XVI. da se dublje prouči odnos između osobne vjere i slavljenja sakramenta ženidbe, naročito u promijenjenom kulturalnom kontekstu – primijetio je Papa.
Govoreći pak o zahtjevnoj zadaći Zbora, odnosno o čuvanju cjelovitosti vjere, Papa je rekao da ga valja izvršavati u suradnji s lokalnim pastirima i s doktrinarnim Povjerenstvima biskupskih konferencija, čuvajući pravo cijeloga Božjega naroda da primi cjeloviti i čisti polog vjere. Vaš posao vodi računa o zahtjevima poticajnog, smjernog i strpljivoga dijaloga s autorima. Ako istina podrazumijeva vjernost, onda vjernost uvijek raste u ljubavi i bratskoj pomoći za onoga koji je pozvan dozrijevati i bistriti vlastita uvjerenja.
Govoreći pak o radnoj metodi Zbora, Papa je rekao da se odlikuje zbornošću i dijalogom. Crkva je, naime, mjesto zajedništva; svi smo pozvani gajiti i promicati zajedništvo, svatko u odgovornosti koju mu je Gospodin namijenio. Papa je na kraju djelatnicima Zbora poželio da mogu uvijek čuvati duboki osjećaj radosti; radosti vjere, koja u Gospodinu Isusu ima svoj neiscrpni izvor – zaključio je papa Franjo.
All the contents on this site are copyrighted ©.