2014-01-30 17:14:22

Popiežiaus homilija: Neįmanoma būti krikščioniu, nesant Bažnyčios nariu (+video)


Ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje, komentuodamas skaitinį apie karaliaus Dovydo nuolankų išpažinimą, kad jis priklauso Dievo tautai, popiežius Pranciškus homilijoje sakė, kad buvimas krikščioniu tuo pačiu reiškia ir priklausymą Kristaus Bažnyčiai.

Tikras krikščionis gyvena ir jaučia kartu su Bažnyčia, sakė Popiežius. Krikščionis tai ne šiaip pakrikštytas žmogus, kuris gavęs Krikšto sakramentą eina savo keliais. Pirmasis Krikšto vaisius yra priklausymas Bažnyčiai, Dievo tautai. Be Bažnyčios neįmanoma suprasti kas yra krikščionis. Dėl to Paulius VI sakydavo, kad mylėti Kristų, bet nemylėti Bažnyčios, klausyti Kristaus, bet neklausyti Bažnyčios, būti su Kristumi, bet nebūti Bažnyčioje – tai absurdiška dichotomija, absurdiškais pasidalinimas. Taip neturi būti. Evangelijos žinią mes gauname Bažnyčioje, Bažnyčioje siekiame šventumo, Bažnyčioje einame kiekvienas savo keliu. Visa kita tai tik fantazijos, tik, kaip sakydavo Paulius VI, absurdiška dichotomija.

Pagalvokime, - pakvietė popiežius Pranciškus, - ką galėtume pasakyti apie šį bažnytiškumo jausmą, lotyniškai vadinamą „sensus Ecclesiae“, apie mūsų jausmus, mintis ir norus suderintus su Bažnyčia, atsimindami šiandienį Mišių skaitinį apie Dovydą, apie jo priklausymą Dievo tautai. Galime įžvelgti kelis dalykus, kelias priklausymo Bažnyčiai, bažnytiškumo jausmo kolonas. Pirmoji jų, pasak Šventojo Tėvo, yra nuolankumas. Jei žmogui trūksta nuolankumo, jis nesugebės susiderinti su Bažnyčia, jis jaus tai, kas jam pačiam patinka. Nuolankumo pavyzdį mes matome Dovydo asmenyje: „Kas aš, Viešpatie, Dieve, ir kas mano namai?“. Aš suprantu, kad ne nuo manęs prasideda išganymo istorija ir kad ji nesibaigs kai aš numirsiu. Išganymo istorija tęsiasi. Aš ateinu, Viešpats mane pašaukia, mane veda pirmyn ir paskui mane pasiima, bet istorija tęsiasi. Bažnyčios istorija prasidėjo prieš mus ir tęsis po mūsų. Nuolankumas! – pakartojo popiežius Pranciškus. Mes esame tik maža dalelė didelės tautos, einančios Viešpaties keliais. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.