2014-01-29 17:04:03

Opća audijencija 29. siječnja 2014. god.


Unatoč hladnom vremenu, danas se na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra okupilo nekoliko tisuća hodočasnika. Papa je nastavio niz kateheza o sakramentima, danas je govorio o sakramentu Potvrde, odnosno Krizme. Ovaj sakrament – kako je rekao – valja shvatiti u kontinuitetu s Krštenjem, s kojim je nerazdvojno vezan. Ova dva sakramenta s Euharistijom – nastavio je Sveti Otac – tvore jedinstveni spasenjski događaj – kršćansku inicijaciju – po kojem smo ucijepljeni u umrloga i uskrslog Isusa Krista, postajemo nova stvorenja i članovi Crkve.
Eto zašto su se ova tri sakramenta u početku istodobno slavila, na završetku katekumenata, obično tijekom Uskrsnoga bdijenja. Tako je bio okončan formacijski put i postupno uključivanje u kršćansku zajednicu, a sve je moglo potrajati više godina. Išlo se korak po korak, da se dođe do Krštenja, zatim do Potvrde i do Euharistije – podsjetio je Sveti Otac.
Uobičajeno je govoriti o sakramentu Krizme, a ta riječ znači pomazanje. Zapravo pomazanjem svetim uljem „zvanim sveta krizma“ snagom Duha Svetoga bivamo suobličeni s Isusom Kristom, koji je jedini pravi 'pomazanik' Mesija, Božji svetac. Papa je istaknuo da izraz Potvrda podsjeća na to da sakrament pridonosi rastu krsne milosti: čvršće nas ujedinjuje s Kristom, dovršava našu vezu s Crkvom; priopćuje nam osobitu snagu Duha Svetoga da širimo i branimo vjeru, da ispovijedamo Kristovo ime i nikada se ne stidimo njegova križa (usp. Katekizam Katoličke crkve br. 1303).
U spontanom govoru Papa je rekao da je važno brinuti se da naša djeca i mladi prime ovaj sakrament. Svi se brinemo da djeca budu krštena: dobro je to! Ali se možda ne brinemo da prime sakrament Potvrde: ostaju na pola puta. Ovaj je sakrament vrlo važan i u kršćanskom životu, jer nam daje snagu da idemo naprijed – dodao je Papa.
Neka svatko razmisli o tomu brinemo li se da naša djeca i mladi prime sakrament Potvrde? Ovo je važno! Ako u kući imate djece i mladih koji još nisu primili Potvrdu, a mogu je primiti, učinite sve da se dovrši kršćanska inicijacija te da prime snagu Duha Svetoga. Važno je! Naravno da je važno krizmanicima ponuditi dobru pripravu, koja će ih voditi osobnom prianjanju uz vjeru u Krista, te da u njima razbudi osjećaj pripadnosti Crkvi – objasnio je Sveti Otac.
Potvrda, kao i svaki sakrament – nastavio je papa Franjo – nije djelo ljudi, nego Boga, koji se skrbi za naš život tako da ga oblikuje na sliku svoga Sina, kako bi nas osposobio da ljubimo kao i On. On to čini izlijevajući na nas svoga Duha Svetoga, čije djelovanje prožima cijelu osobu i cijeli život, kako je vidljivo iz darova koje je Predaja, u svjetlu Svetoga Pisma, uvijek isticala – rekao je Papa.
Papa je potom naveo sedam darova Duha Svetoga: Duh mudrosti i razuma, Duh savjeta, Duh jakosti, Duh znanja, Duh pobožnosti i Duh svetoga straha. U sakramentu potvrde ti su nam darovi dani s Duhom Svetim. O njima ću govoriti u katehezama nakon kateheza o sakramentima – kazao je Papa.
Kad u svoje srce primimo Duha Svetoga i pustimo mu da djeluje, sam je Krist u nama prisutan i uobličuje se u našem životu; On će preko nas moliti, praštati, ulijevati nadu i utjehu, služiti braći, biti blizak potrebnima i posljednjima, stvarati zajedništvo i isijavati mir. Zamislite koliko je ovo važno: da sam Krist po Duhu Svetom među nama i za nas sve to čini! Stoga je važno da djeca i mladi prime ovaj sakrament – ponovio je Sveti Otac.
Papa je zaključio: „Draga braćo i sestre, sjetimo se da smo svi mi primili Potvrdu. Toga se sjetimo da u prvom redu na tom daru zahvalimo Gospodinu, a zatim da ga molimo da nam pomogne živjeti kao pravi kršćani, da možemo radosno hoditi u darovanom Duhu Svetom.“ Osvrćući se na prohladno i kišovito vrijeme, rekao je: Vidi se da nas tijekom posljednjih audijencija, s Neba blagoslivljaju; hrabri ste, naprijed! – zaključio je Sveti Otac.Appello del Papa durante l'udienza generale ml-rgTijekom opće audijencije Papa je uputio apel protiv lihvarstva: Želim da ustanove budu uz bok žrtava lihvarstva, dramatične društvene rane. Kada neka obitelj nema za jelo, onda lihvarima mora otplaćivati lihvarski kredit, to nije kršćanski ni ljudski. Lihvarstvo je dramatična društvena rana koja ranjava nepovrjedivo dostojanstvo ljudske osobe – istaknuo je Sveti Otac.
Komentirajući Papin apel u razgovoru za našu radijsku postaju, msgr. Alberto D'Urso, dopredsjednik Vijeća protiv lihvarstva 'Ivan Pavao II.', rekao je da je Crkva na raspolaganju tim osobama; prije svega sasluša ih, utješi i preporuči stručnjacima koji im mogu dati dobre savjete. Na upit kako je reagirao na Papin apel, rekao da se prije dvadeset godina o tomu uopće nije govorilo. Danas su na audijenciji bilo mnogi dragovoljci, te osobe koje su se oslobodile lihvarstva i osobe kojima prijeti ta pošast a s nama su u kontaktu. Mi ćemo 21. rujna, na blagdana svetoga Mateja, koji je bio lihvar, slaviti Dana borbe protiv lihvarstva. Isus je Mateju rekao: Dođi i slijedi me i učinio ga je apostolom – zaključio je msgr. D'Urso.
All the contents on this site are copyrighted ©.