2014-01-28 17:40:27

Pranciškaus žinia Popiežiškosioms akademijoms: meilės tiesa nėra individualistinė


Antradienį popiežius Pranciškus pasiuntė žinią Popiežiškosios akademijoms, kurios susirinko į XVIII viešą posėdį. Šiemetinio posėdžio tema buvo skirta šv. Tomui Akviniečiui: neatsitiktinai posėdis surengtas Bažnyčios Mokytojo, „Doctor Angelicus“ liturginio paminėjimo dieną. Susitikimo pranešėjai taip pat kalbėjo apie Pranciškaus encikliką „Lumen fidei“ ir apaštalinį paraginimą „Evangelii gaudium“.

Abiejuose šiuose dokumentuose, rašo savo žinioje Pranciškus, norėjau pakviesti apmąstyti šviesiąją tikėjimo dimensiją ir sąryšį su tiesa ir meile, žvelgti ne tik su proto akimis, bet taip pat su širdies akimis, širdies perspektyvoje. Būtent tikėjimo ir meilės susipynime iš tikro suvokiamas krikščioniškas tikėjimas ir jo jėga, jo galia apšviesti mūsų žingsnius. Tikėjimo supratimas gimsta priėmus didžiąją Dievo meilę, kuri mus pakeičia vidujai ir kuri duoda naujas akis.

Popiežius primena, kad krikščioniškas tikėjimas nėra abstraktus. Po Jėzaus prisikėlimo jo mokiniai nekontempliuoja visiškai vidujinės ar abstrakčios tiesos, tačiau tą tiesą, kuri jiems atsivėrė susitikime su Prisikėlusiuoju. Ši tiesa, priduria Pranciškus, nėra vien individuali, galiojanti vien pavienio žmogaus gyvenime. Tai mus gąsdina, mes bijome bendros tiesos, nes ją tapatiname su totalitarizmo primetimu. Tačiau jei tiesa yra meilės tiesa, atsiverianti susitikime su Kitu ir su kitais, ji yra laisva nuo pavienio žmogaus uždarumo, ji neužkietina mūsų, tačiau atveria dialogui su visais. Tokia turi būti misionieriškos, keliaujančios Bažnyčios perspektyva. Šventasis Tėvas pakvietė Popiežiškųjų akademijų narius prie jos prisidėti.

Savo žinioje popiežius taip pat paskelbė du premijos už „naująjį krikščionišką humanizmą“ laureatus. Premiją gavo du jauni tyrinėtojai, Alessandro Clemenzia ir Maria Silvia Vaccarezza. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.