2014-01-27 15:22:16

Vidudienio malda. Jėzus pradeda skelbti ir pirmuosius mokinius išsirenka „periferijoje“. Malda už Ukrainą


Sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus viešojo gyvenimo pradžią Galilėjos miestuose ir kaimuose. Jėzus savo misiją pradeda ne Jeruzalėje, religiniame, taip pat socialiniame ir politiniame centre, tačiau pakraščio, periferijos zonoje, į kurią ortodoksiškiausi žydai žiūrėjo su panieka, nes ten gyveno daug tautų. Kaip sakė pranašas Izaijas, „tautų Galilėja“.

Tai pasienio žemė, tranzito zona, kurioje susitinka savo religija, kultūra ir kilme skirtingi asmenys. Tokiu būdu, - sakė Pranciškus, - Galilėja tampa Evangelijos atvirumo visoms tautoms simboliu. Šiuo požiūriu Galilėja primena šiandieninį pasaulį, kuriame susitinka daug kultūrų ir kuriame yra būtinas susitikimas. Mes šiandien esame panirę kiekvieną dieną į „tautų Galilėją“ ir šiame kontekste galėtume išsigąsti bei pasiduoti pagundai apsitverti tvoromis, kad būtume saugūs. Tačiau Jėzus mus moko, kad jo nešama Geroji Naujiena nėra rezervuota vienai žmonijos daliai, tačiau perduodama visiems. Tai linksmas skelbimas tiems, kurie jo laukia, bet taip pat ir tiems, kurie galbūt jau nieko nebelaukia ar neturi jėgų ieškoti ir prašyti.

Pradėdamas nuo Galilėjos Jėzus mus moko, kad niekas nėra atskirtas nuo Dievo išgelbėjimo, dar daugiau, Dievas pradeda nuo periferijos, nuo paskutiniųjų, kad pasiektų visus. Jis mus moko metodo, kuris išreiškia ir turinį – Tėvo gailestingumo.

Jėzus, - pridūrė popiežius Pranciškus, pradeda savo misiją ne tik nuo pakraščio teritorijos, bet ir nuo žmonių, kurie, kaip sakoma, buvo „neaukšto statuso“. Išsirinkdamas pirmuosius mokinius ir būsimus apaštalus jis nesikreipė į Rašto žinovus ir jų mokyklas, tačiau į nuolankius ir paprastus asmenis, kurie ruošiasi Dievo Karalystės atėjimui. Jėzus eina jų pakviesti ten, kur jie dirba, ant ežero kranto, nes jie yra žvejai. Jis pašaukia ir jie seka paskui jį, tuoj pat. Paliko tinklus ir nuėjo su juo: jų gyvenimas taps ypatingu ir žavinčiu nuotykiu.

Brangūs bičiuliai ir bičiulės, Viešpats kviečia ir šiandien. Viešpats eina per mūsų gyvenimo kelius. Taip pat ir štai šiuo momentu Viešpats eina per aikštę, - kalbėjo popiežius tūkstančiams maldininkų šv. Petro aikštėje. – Viešpats mus kviečia eiti su juo, dirbti dėl Dangaus Karalystės, mūsų dienų „galilėjose“. Tegu kiekvienas pagalvoja: Viešpats praėjo ir į mane pažvelgė. Ką jis man sako? Jei kuris nors pajautė Viešpaties kvietimą, tegu drąsiai seka. Viešpats nenuvilia.

*

Po Viešpaties Angelo maldos popiežius Pranciškus paminėjo keletą svarbių įvykių pasaulyje. Pirmiausia sekmadienį minėtą Pasaulinę raupsuotuojų dieną. Nors ši liga traukiasi, vis dėlto smogia dar daugybei žmonių, ypač gyvenančių varganose sąlygose. Svarbu išlaikyti solidarumą su šiais broliais ir seserimis, melstis už juos ir už tuos, kurie jiems padeda.

Maldoje esu arti Ukrainos, - sakė popiežius, - ypač arti tų, kurie šiomis dienomis prarado gyvybę ir jų šeimų. Linkiu, kad tarp institucijų ir pilietinės visuomenės prasidėtų konstruktyvus dialogas, vengiant prievartos griebimosi. Tegu širdyse laimi taikos dvasia ir bendrojo gėrio ieškojimas.

Ateinančiomis dienomis milijonai žmonių Tolimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje, kinai, vietnamiečiai, korėjiečiai švęs mėnulio kalendoriaus naujuosius metus. Visiem linkiu džiugaus ir viltingo gyvenimo. Nepanaikinamas broliškumo siekimas jų širdyse šeimoje teatranda savo terpę, kurioje gali būti atrastas, ugdomas ir realizuojamas. Tai bus didelis indėlis labiau žmoniškesnio pasaulio kūrime, - palinkėjo Šventasis Tėvas.

Jis taip pat priminė, kad šeštadienį Neapolyje palaimintąja buvo paskelbta XIX amžiuje gyvenusi karalienė Marija Kristina iš Savojos, gilaus dvasingumo ir didelio nuolankumo moteris, lengvinusi savo tautos kančias ir tapusi vargšų motina. Ji liudija, kad gerasis Evangelijos gyvenimas yra įmanomas kiekvienoje aplinkoje ir socialinėje būklėje.

Popiežius pasveikino kitas piligrimų grupes ir ypač Romos vyskupijos vaikus ir jaunuolius, kurie priklauso „Katalikų Akcijai“ ir kurie atvyko į šv. Petro aikštę kartu su popiežiaus vikaru Romos miestui kardinolu Agostino Vallini. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.