2014-01-27 15:52:20

Popiežius: „Dėkokime daugybei šventų, nežinomų kunigų, tyliai tarnaujančių savo tautai“ (+video)


Bažnyčia negali būti suprantama tik kaip paprasta žmonių organizacija, jos išskirtinumas slypi patepime: jis suteikia vyskupams ir kunigams Dvasios galią tarnauti Dievo tautai. Taip sakė popiežius Pranciškus aukodamas Šv. Mišias pirmadienį Šv. Mortos namuose. Popiežius padėkojo daugybei kunigų, kurie tyliai atlieka savo kasdienę tarnystę.

Komentuodamas dienos skaitinius, popiežius aiškino dvasinę patepimo reikšmę. Pasak Šventojo Tėvo, vyskupai nėra išrinkti vien tam, kad vestų į priekį organizaciją, kuri vadinama vietine Bažnyčia, jie yra pateptieji ir Viešpaties Dvasia yra su jais. „Visi vyskupai, visi mes esame nusidėjėliai. Tačiau esame pateptieji. Norime kasdien tapti vis šventesniais, būti ištikimesniais šiam patepimui. Bažnyčią kuria, suteikia vienybę Jėzaus Kristaus vardu būtent vyskupo asmuo, nes jis yra pateptas, o ne dėl to, kad už jį balsavo dauguma“, kalbėjo popiežius, pridurdamas, kad patepti yra ir kunigai, kad dalyvautų šioje tarnystėje.

Patepimas priartina vyskupus ir kunigus prie Viešpaties, jame jie atranda džiaugsmą ir stiprybę vesti tautą, padėti jai, tarnauti jai. Suteikia džiaugsmą jaustis „Viešpaties išrinktaisiais, į kuriuos Jis pažvelgė su ta meile, kuria Viešpats žvelgia į mus visus“. Tad kai galvojame apie vyskupus ir kunigus, turime galvoti taip: pateptieji“, - tęsė popiežius homiliją.

Priešingu atveju nesuprasime Bažnyčios ir negalėsime paaiškinti, kaip ji keliauja vien žmogiškomis jėgomis. Ši vyskupija gyvuoja, nes turi šventą tautą, daugelį dalykų, bei pateptąjį, kuris padeda jai augti. Ši parapija eina į priekį, nes turi daug organizacijų, daug dalykų, bet ir kunigą, pateptąjį, kuris ją veda. Nors mums istoriškai žinoma tik minimali dalis, tačiau kiek šventų vyskupų, kunigų atidavė savo gyvenimą tarnaudami vyskupijai, parapijai; kiek žmonių gavo tikėjimo, meilės jėgą, viltį šių nežinomų klebonų dėka, kurių nepažįstame. O jų yra daugybė.

Tačiau kartais laikraščiuose perskaitome, kad vyskupas padarė tą, o kunigas padarė aną. Popiežius minėjo: „Taip, ir man teko tai skaityti, tačiau pasakykite, ar laikraščių naujienose minima, ką veikia daugybė kunigų miesto ir kaimo parapijose, ar aprašomi jų artimo meilės darbai, veikla, kurią jie vykdo, kad vestų savo tautą? Ne, tai nėra naujienos. Visada taip: daugiau triukšmo sukelia krentantis medis, nei augantis miškas. Šiandien galvojant apie Dovydo patepimą, galvokime apie drąsius, šventus, gerus mūsų vyskupus ir kunigus ir melskimės už juos. Jų dėka šiandien esame čia!”, baigė homiliją Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.