2014-01-24 14:51:52

Påven Franciskus: ”Bygg broar för dialog, inte murar av förbittring”


(24.10.14) Kristna måste bygga broar för dialog, inte murar av förbittring. Så sade påven Franciskus i sin predikan i morgonmässan i Vatikanens Casa Santa Marta på fredagen. Påven reflekterade över konflikten mellan kung Saul och David, vilken stod i fokus för mässans gammaltestamentliga läsning (1 Sam 24:3-21).


”Vid detta tillfälle”, framhöll Franciskus, ”hade David möjligheten att döda Saul men han valde ett annat spår: det som innebär dialog, att försöka sluta fred. Alla kristna borde alltid försöka följa detta försoningens spår, eftersom det är den väg som Jesus har lärt oss, som han konkret har visat oss.” Den Helige Fadern förklarade att det är viktigt, för att kunna gå in i en dialog, att vara saktmodig, att vara ödmjuk, även efter en skarp argumentation eller en strid. Det är viktigt, menade han, att kunna ge vika, att vara flexibel, för att inte nå en bristningsgräns.


Men, erkände påven Francikus, ”det är inte enkelt att bygga dialog, speciellt inte när vi splittras av förbittring. Det står inte uttryckligt i Bibeln men vi vet alla att för att vara saktmodiga och ödmjuka måste vi svälja mycket stolthet – men det måste vi göra om vi vill bygga fred, med ödmjukhet.”


”Ödmjukhet kan vara svårt, men att tillåta förbittringen att växa i våra hjärtan blir mycket värre än att lägga mödan på att försöka bygga en bro för dialog. När vi tillåter förbittringen att växa, slutar det i en bitter soppa av agg. Att vara kristen är istället att alltid vara bron.”


Påven fortsatte: ”Det är viktigt att inte låta det gå för lång tid efter en storm, efter att ett problem har dykt upp. Det är viktigt att försöka öppna för dialogen så snart som möjligt, eftersom tiden tillåter förbittringens murar att resa sig ännu högre, precis som ogräset växer och kommer i vägen för säden – och ju högre våra murar reser sig, desto svårare blir försoningen.”


”Jag är rädd för dessa murar, som växer sig högre för varje dag, som bygger förbittring och hat. Låt oss istället följa Davids exempel, som besegrade hatet med en handling i ödmjukhet”, avslutade påven Franciskus.
All the contents on this site are copyrighted ©.