2014-01-23 18:06:39

Tarptautinė konferencija „Ženeva 2“: Sirijoje vienintelė alternatyva kariniams veiksmams yra dialogas.


Baigėsi „Ženeva 2“ tarptautinė konferencija Montreux mieste Šveicarijoje. Apie keturiasdešimt kraštų per savo užsienio reikalų ministrus ir delegacijas, įskaitant Šventąjį Sostą, konferencijoje perdavė aiškią žinią, jog tarptautinė bendruomenė nori Sirijos konfliktą užbaigti operatyviai ir konstruktyviai. Mūsų viltys, pasakė Šventojo Sosto delegacijos vadovas arkivyskupas Silvano Maria Tomasi, kad tarptautinės bendruomenės išreikštą valią teigimai priims Sirijos vyriausybės ir Sirijos opozicijos delegacijos per ateinančias dienas pirmą kartą susitiksiančios Ženevoje.

Arkivyskupas Tomasi tarptautinėje konferencijoje „Ženeva 2“ pasakytoje kalboje išreiškė Šventojo Sosto nusistatymą, jog dialogas yra vienintelis būdas žengti pirmyn ir kad nėra karinio sprendimo Sirijos krizei. Šventasis Sostas įsitikinęs, jog smurtas neveda kitur kaip tik į pražūtį ir užkerta kelią ateičiai. Šventasis Sostas kaip ir visi religijų lyderiai vieningai pripažįsta, jog smurtas turi liautis, nes visi Sirijos ir viso regiono gyventojai verčiami per daug kentėti, pasakė arkivysk. Tomasi. Šventasis Sostas karštai ragina visas Sirijoje interesuotas partijas gerbti žmogaus teises. Todėl visų pirma būtina sustabdyti ginkluotus veiksmus, kalbėjo arkivyskupas.

Po konferencijos Šventojo Sosto diplomatas pasakė Vatikano radijui, jog tarptautinė konferencija buvo gera pradžia sirų deryboms. Jau vien tai, kad konferencija įvyko yra labai teigiamas žingsnis. Konferencija parodė, jog nors išlieka dideli skirtumai ir pasireiškia aistros vienų ar kitų pasisakymuose, jaučiamas būtinumas pradėti šnekėtis.

Beveik visi konferencijoje atstovaujami kraštai oficialiose kalbose tvirtino įsipareigojimą siekti taikos. Vienintelė alternatyva kariniams veiksmams yra dialogas. Tai buvo pirmas punktas, pasakė Vatikano radijui Šventojo Sosto delegacijos vadovas. Be to, beveik visi pritarė, jog būtinos paliaubos, atsižvelgiant ypač į sirų šeimų patiriamas kančias; konflikte jau žuvo per 130 000 žmonių, milijonai tapo priverstiniais benamiais ir pabėgėliais. Ir trečia, visi primygtinai reikalavo nutiesti pagalbos koridorius. Kadangi buvo sugriautos mokyklos ir ligoninės, trūksta vaistų ir maisto, būtina sudaryti sąlygas, kad humanitarinės organizacijos galėtų suteikti skubią pagalbą visiems stokojantiesiems.

Diena praleista Montreux buvo itin intensyvi ir įdomi, sakė arkivysk. Tomasi. Buvo išreikštos skirtingos nuomonės, pateikti nevienodi konflikto vertinimai, kartais net labai griežtai, netrūko kaltinimų, tačiau pabaigoje Sirijos vyriausybės delegacija išsakė norą susitikti penktadienį su opozicija ir opozicijos delegacija pareiškė tą patį. Taip, kad pirmą kartą įvyks susitikimas tarp konflikto dalyvių, galėsiantis laiduoti susitarimą, kad ir minimalų, tačiau tokį, kuris leistų jei ne visoje Sirijoje, taip bent jos dalyje sustabdžius smurtą ir karo veiksmus pradėti laipsnišką susitarimų procesą, leidžiantį pritarti preliminarioms sąlygoms, kurias visi priėmė, t.y. įgyvendinti „Ženeva 1“ susitarimą, kuriame numatyta: sudaryti pereinamojo laikotarpio vyriausybę, parengti naują konstituciją ir sušaukti laisvus rinkimus. Darbų daug, esme jų pradžioje, tačiau „Ženeva 2“ rezultatai drąsina. Tarptautinė bendruomenė visomis priemonėmis parems taikos procesą, tačiau Sirijos ateitis pačių sirų rankose. Jie turi sudaryti ateities programą, tarptautinė bendruomenė galės padėti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.