2014-01-23 17:39:49

Pristatyta Popiežiaus žinia Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai


Šių metų birželio 1-ąją bus minima Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena, kurią tuoj pat po Vatikano II Susirinkimo, prieš beveik penkis dešimtmečius, į kasmetinių neliturginių Bažnyčios minėjimų kalendorių įvedė popiežius Paulius VI. Šiemetinės, jau 48-osios, dienos tema: „Komunikacija tarnauja autentiškai susitikimo kultūrai“. Kaip kasmet, sausio 24-ąją, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minint žurnalistų ir rašytojų dangiškąjį globėją šv. Pranciškų Salezą paskelbiama Visuomenės komunikavimo priemonių dienai skirta popiežiaus žinia. Popiežius Pranciškus skelbia pirmą tokį savo pontifikato dokumentą. Jis jau šį ketvirtadienį, dieną prieš oficialaus publikavimo datą, buvo pristatytas Šventojo Sosto spaudos salėje.

Popiežius savo žinią pradeda konstatavimu, kad pasaulis, kuriame šiandien mes gyvename, yra tarsi „sumažėjęs“, kad ypač naujų komunikavimo priemonių dėka tapome vieni kitiems artimesni. Vis dėlto, tuo pat metu matome ir žmonijos susiskaldymą, ypač skandalingą atstumą tarp turtingųjų prabangos ir vargstančiųjų skurdo.

Naujos komunikavimo priemonės gali mums padėti būti vieni kitiems artimesniais, gali padėti naujai pajusti žmonijos šeimos vienybę, kuri skatina solidarumui ir oresnio gyvenimo siekimui visiems žmonėms, - rašo Popiežius. Tačiau yra ir tam tikrų problemiškų aspektų: visų pirma tai, kad dažnai informacijos plitimo greitis yra didesnis už mūsų sugebėjimą viską apmąstyti ir įvertinti. Skelbiamų nuomonių įvairovė gali būti priimama kaip pozityvus dalykas, bet kartu yra pavojus užsidaryti tik mūsų įsitikinimus ir lūkesčius arba politinius ir ekonominius interesus tenkinančių informacijų sferoje.

Tad ką daryti, kad komunikacija tarnautų autentiškai susitikimo kultūrai? Ką mums, Kristaus mokiniams, reiškia sutikti asmenį? Ar mes, nuodėmingi ir riboti žmonės, galime būti artimi kitiems? Šiuos klausimus galima sudėti į tą vieną klausimą, kurį kitados Rašto aiškintojas uždavė Jėzui: „Kas gi mano artimas?“ (Lk 10,29). Visuomenės komunikavimo priemonių kontekste tas pats klausimas galėtų šitaip skambėti: Kaip išreiškiu savo „artimumą“ kitam žmogui naudodamas šiuolaikines komunikavimo priemones ir toje naujoje aplinkoje, kurią sukūrė skaitmeninė komunikacija?

Pasak popiežiaus Pranciškaus, ieškoti atsakymo į šį klausimą padeda Kristaus palygimas apie Gerąjį samarietį. Tai palygimas apie komunikuotoją. Kas komunikuoja, tas tampa artimas kitam žmogui. Komunikuoti, reiškia suvokti, kad visi esame žmonės, Dievo vaikai. Tačiau jei komunikaciją suvokiame tik kaip vartojimo skatinimą, tik kaip manipuliavimo žmonėmis priemonę, tuomet ji yra ne kas kita kaip tas smurtas, kurio buvo ištiktas palygimo keleivis. Plėšikai jį primušė ir paliko leisgyvį pakelėje, o pro šalį ėjusiems kunigui ir levitui šis žmogus buvo ne artimas, bet svetimas, kurio reikia vengti.

Negana tik eiti skaitmeninės komunikacijos „keliais“, negana tik būti prisijungusiems prie skaitmeninės komunikacijos tinklų, bet reikia tikro susitikimo, - rašo popiežius Pranciškus. Asmeninis angažavimas yra komunikuotojo patikimumo sąlyga. Šia prasme, krikščioniškasis liudijimas skaitmeninių tinklų pagalba gali pasiekti egzistencinius pakraščius. Krikščioniškasis liudijimas komunikacijos pasaulyje tai ne bombardavimas religinio turinio žiniomis, bet troškimas aukotis, kantriai atsakyti į žmonių klausimus ir abejones, iškylančias ieškant tiesos ir gyvenimo prasmės. Čia gali mums padėti Gerojo samariečio ikona. Jis tvarsto sužeisto žmogaus žaizdas, užpila ant jų aliejaus ir vyno. Mūsų komunikacija tebūnie skausmą mažinantis kvapnus aliejus ir džiuginantis vynas, - rašo Popiežius Pranciškus. Šviesos šaltinis mums tenebūna triukai ar ypatingi efektai, bet meilė ir gerumas, troškimas būti artimu kiekvienam kelyje sutiktam sužeistam žmogui. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.