2014-01-21 10:43:03

Påven Franciskus: ”Den kristne följer Gud och inte det som är populärt!"


(21.01.14) Att vara ett Guds barn är en gåva och inte något som man kan ”sälja”. Det sade påven Franciskus i sin predikan i morgonmässan i Casa Santa Marta i Vatikanen i fredags, den 17:e januari. I vårt samhälle är frestelsen så stor också för en kristen att anpassa sig till ”det världsliga livet” och på så sätt inte följa Guds ord, tillade påven. Han syftade på de många berättelserna i Gamla Testamentet i vilka israels folk ständigt vände sig bort från Gud för att istället försöka njuta av världens bekvämligheter. I Första Samuelsbokena står det till och med svart på vitt att folket förnekar Gud.


”Livets så kallade normalitet kräver en trohet av den kristne till det som han eller hon har tagit emot från Gud. En kristen kan inte sälja denna gåva för att istället ägna sig åt världens bekvämligheter. Det är frestelsen som Israels folk upplevde men som också vi fortfarande upplever idag. Väldigt ofta glömmer vi att lyssna på Guds ord. Istället hör vi på tidsandans ord, på modet, det populära, inte sant? Orden som förmedlas via TV och media hör vi till exempel gärna på eftersom det är roligare! Att avfalla från tron består just av att bryta med Herren. Det är mycket farligt, men det sekulära, som vill få oss till det, är något väldigt subtilt.”


En kristen måste förvisso vara ”normal”, fortsatte påven, så att han eller hon lever och interagerar med sina medmänniskor. Men det finns bestämda värden som för en kristen inte är förhandlingsbara, däribland just trons gåva. Den som har fått denna gåva måste hantera och umgås med den på ett varsamt sätt.


”Frestelserna förhärdar hjärtat och när hjärtat blir hårt sluter det sig och Guds ord kan inte komma in. Jesus betecknade Emmauslärjungarna som ’tröga’. Deras hjärtan var förhärdade så att de överhuvudtaget inte kunde förstå Guds ord. Förvärldsligandet låter förvisso hjärtat bli mjukare, men på ett dåligt sätt: inte heller ett mjukt hjärta är något bra. Vi behöver istället ett öppet hjärta, öppet för Guds ord. Låt oss tänka på Gudsmodern, som enligt evangeliet bevarade allt i sitt hjärta. Det handlar om att kunna ta emot Guds ord, för att inte fjärma sig från beslutet.”


Detta beslut handlar om det som Gud erbjuder oss. En troende kan besluta vilken kallelse han eller hon vill följa, så som Jungfru Maria beslutade sig för att bli mor till Jesus. Påven uppmanade därför de kristna att be Gud om förmågan att övervinna egoismen.


”Låt oss be om detta och om den andliga lydnadens gåva, som betyder att öppna hjärtat för Guds ord, så att vi inte blir som de av våra medmänniskor vars hjärtan är slutna och som fjärmat sig från Herren. Må Herren skänka oss alla ett öppet hjärta så att vi alltid lyssnar på honom för att kunna slå in på den rätta vägen.”
All the contents on this site are copyrighted ©.