2014-01-20 15:34:06

Sekmadienio vidudienio malda. Nėra kito būdo įveikti blogio ir nuodėmės, kaip tik meilė (+video)


Sekmadienio vidudienio sutikime šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tos dienos evangelinį pasakojimą apie Jėzaus krikštą, kurį perduoda tiesioginis įvykių liudytojas, evangelistas Jonas, kuris prieš sutikdamas Jėzų buvo Jono Krikštytojo mokinys, kartu su broliu Jokūbu, Simonu ir Andriejumi.

Kaip pasakojama Evangelijoje, Jonas Krikštytojas atpažįsta Jėzų minioje, įkvėptas iš aukšto atpažįsta jame pasiųstąjį Dievo ir apsako jį tokiais žodžiais: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“.

Žodis, kuris išverstas, - sakė popiežius Pranciškus, - kaip veiksmažodis „naikina“, taip pat reiškia „pakelia“, „pasiima sau“. Jėzus atėjo su aiškia misija į pasaulį: išvaduoti jį iš nuodėmės vergovės, pasiimdamas sau žmonijos kaltes. Kokiu būdu? Mylėdamas. Nėra kito būdo įveikti blogio ir nuodėmės, kaip tik meilė, kuri eina iki savo gyvybės atidavimo už kitus. Tai Jėzus ir padarė: jis yra tikras velykinis avinėlis, kuris pasineria į mūsų nuodėmės upę, kad ištyrintų.

Jonas Krikštytojas mato prieš save žmogų, kuris stovi nusidėjėlių eilėje, kad pasikrikštytų, nors jam to nereikia. Žmogų, kurį Dievas pasiuntė į pasaulį kaip paaukotą avinėlį. Naujajame Testamente avinėlio įvaizdis visada siejamas su Jėzumi ir tai stebina: gyvūnas, kuris nepasižymi jėga ir tvirtumu, ant savo pečių neša tokią nepakeliamą naštą. Milžiniška blogio masė yra prisiimta ir nešama tokio silpno ir trapaus kūrinio, paklusnumo simbolio, neginkluotos ir save aukojančios meilės. Avinėlis nevaldo, jis yra paklusnus, jis yra taikus, o ne agresyvus. Jis nerodo nagų ir dantų kai yra puolamas. Toks yra ir Jėzus.

Ką reiškia būti Bažnyčiai, mums, Jėzaus, Dievo Avinėlio, mokiniais? Reiškia vietoj piktumo iškelti nekaltumą, vietoj jėgos meilę, vietoj puikybės nuolankumą, vietoj prestižo tarnystę. Tai yra geras darbas. Būti Avinėlio mokiniais nereiškia gyventi „apsuptoje tvirtovėje“, tačiau mieste ant kalbo, kuris atviras ir svetingas. Tai reiškia neužsidaryti, tačiau pasiūlyti Evangeliją visiems, liudijant savo gyvenimu, kad sekdami Jėzų esame laisvesni ir džiugesni.

*

Sukalbėjus Viešpaties Angelo maldą popiežius Pranciškus priminė maldininkams, kad sekmadienį buvo minima Pasaulinė migranto ir pabėgėlio diena, kuriai jis buvo parašęs žinią. Šventasis Tėvas pasveikino šv. Petro aikštėje esančias migrantų bendruomenes ir dėkojo tiems, kurie darbuojasi, kad padėtų migrantams, ypač sunkiais gyvenimo momentais, kvietė nepamiršti migrantų, be namų, be darbo, be dokumentų.

Tarp maldininkų šv. Petro aikštėje buvo ir grupė lietuvių, lydimų monsinjoro Petro Šiuro, kuris yra atsakingas už Italijoje gyvenančių lietuvių sielovadą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.