2014-01-20 14:10:51

Popiežius Pranciškus Romos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje: „Žmonių tarpusavio pasitikėjimas yra labai gerai, tačiau pamirštame pasitikėjimą Viešpačiu“ (+video)


Sekmadienio popietę popiežius Pranciškus aplankė Romos Švč. Jėzaus Širdies parapiją, esančią Castro Pretorio kvartale. Atvykęs pasveikino parapijiečius, kurie jį pasitiko šventoriuje. Nors lijo lietus, popiežius paminėjo, kad Viešpats laimina susirinkusius ir šiuo lietaus vandeniu. Kaip tik tuo metu nušvito keli saulės spinduliai ir dangų nutvieskė graži vaivorykštė.

Šio apsilankymo metu popiežius susitiko su parapijiečiais, pasveikino šeimas, kurios šiemet pakrikštijo vaikus, susitiko su pabėgėliais ir benamiais, klausė kelių išpažinčių, pilnutėlėje bažnyčioje aukojo Mišias, o po jų susitiko su parapiją prižiūrinčiais saleziečiais ir jaunimu.

Mišių homilijoje jis kalbėjo apie Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Galbūt kai kam atrodo, kad jo nuodėmė tokia didelė, kad nepavežtum net su sunkvežimiu. Kitas gal bijo, o jo širdyje slypi tamsa. Tačiau Dievo avinėlis naikina visas nuodėmes, išrauna jas su šaknimis, toks yra Jėzaus išganymas. „Pasitikime gydytoju, kuris gali mus pagydyti, ar žmonėmis - broliais, seserimis, kurie mums gali padėti. Tarpusavio pasitikėjimas tarp žmonių yra labai gerai, tačiau pamirštame pasitikėjimą Viešpačiu – o tai yra mūsų gyvenimo sėkmė“, - kalbėjo popiežius.

Kadangi sausio 19-ąją minėta Tarptautinė migrantų ir pabėgėlių diena, popiežius ypatingą dėmesį skyrė keliems susitikimams su pabėgėliais ir benamiais. Kreipdamasis į pabėgėlius, popiežius sakė, jog tarp jų jaučiasi kaip namuose. „Būna vizitų, kai susitinki su išsilavinusiais žmonėmis, kur viskas vyksta pagal protokolą, tačiau nėra šilumos. Tarp jūsų radau priėmimo šilumą, kaip šeimoje“. Pasak jo, kai žmogus atranda čia šeimą, tada jis gali padėti tai pajusti kitam atėjusiajam. Popiežius tęsė, kad kiekvienas žmogus turi savo istoriją, kurioje yra ir gražių dalykų, ir negražių. „O kai susitinkame šeimoje, gražu dalintis gerais dalykais, o kartu ir papasakoti, kaip pavyko įveikti sunkumus, pasidalinti skausmu, nes visi esame patyrę kentėjimų. „Sakysite – ne, popiežius nepatiria skausmo. Visi išgyvena kančias. Popiežius yra žmogus, kaip ir kiti, jis turi savų skausmų, tačiau ir gražių dalykų“. Popiežius tęsė, kad kančias įveikti padeda Viešpats. Ir reikia dalintis gyvenimo kelione. „Kas nors gali pagalvoti, kad kryžius kurį jis neša, yra per sunkus. Kartais pagalvojame, kad mums nutiko blogiausi dalykai, kitiems taip nenutinka. Žinote Petro istoriją? Pasakojama, kad jis skundėsi, jog kryžius, kurį jis neša, per sunkus. Viešpats nusivedęs jį į patalpą, kur buvo daug kryžių, ir leidęs jam pasirinkti. Petras pakilnojęs vieną, kitą kryžių, trisdešimtą, keturiasdešimtą, ir visi buvo per sunkūs. Galiausiai rado vieną, kuris jam tiko. O tai ir buvo jo kryžius. Taigi mums gali atrodyti, kad per sunku, bet kiti neša dar sunkesnius kryžius. Svarbu dalintis, nes dalijimasis šia patirtimi padeda nusimesti kartėlį, kuris apsunkina širdį. O tikėjimas gautas iš tėvų – krikščionių ar musulmonų - jums padės eiti į priekį“.

Kreipdamasis į benamius, Šventasis Tėvas padėkojo už džiaugsmą, kuriuo jie jį pasitiko: „Žinau, kad daugelis neturite didelių paskatų džiaugsmui, tačiau čia matau daug džiaugsmo: draugystės, artimumo su broliais ir seserimis. Kur džiaugsmas, artimumas, brolybė, taika, ten ir Jėzus.

Žinau, kad turite daug problemų, ir kad dažnai mūsų pastangos siekti teisingumo ir taikos nepavyksta, nes pasaulyje yra daug neteisybės, negerovių. Yra akimirkų, kai naktis ypač tamsi. Ar žinote, kodėl? Nes artinasi aušra: sutemos tamsiausios prieš pat aušrą. Tamsi, nes artinasi Viešpats, teisingumo saulė“. Popiežius padrąsino šiuos žmones išsaugoti viltį, kuri niekada neapgauna. „Ir ačiū, kad padedate vieni kitiems, ačiū už draugystę, kuri veda į priekį. Viena yra keliauti vienišam, nuleidus rankas, o visai kas kita – remiantis į draugo ranką“. Šie popiežiaus žodžiais sulaukė ypatingų plojimų.

Palaimindamas popiežius pakvietė atverti širdies Viešpačiui: „Parodykite Jėzui viską, ką nešiojatės širdyje: visus gražius dalykus, troškimus, o taip pat ir klaidas. Jų visi turime, mes esame nusidėjėliai, bet turime ir gerų dalykų. Parodykite tai Jėzui, telaimina jis viską, ir nepamirškite už mane melstis!“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.