2014-01-18 17:19:23

Kardinolas K. Koch: Bažnyčių skilimai neatspindi Kristaus valios, ir juos reikia skubiai įveikti


Šeštadienį prasidėjo Maldų už krikščionių vienybę savaitė, kurią daugelyje pasaulio šalių krikščioniškos Bažnyčios mini sausio 18 - 25 dienomis. Šių metų temai pasirinkta provokuojanti Šv. Pauliaus laiško Korinto bendruomenei citata:
„Argi Kristus padalytas?“ (1 Kor 1,13). Romoje vyksiančių ekumeninių iniciatyvų, konferencijų ir pamaldų kupiną savaitę vainikuos Mišparai su popiežiumi Pranciškumi Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje, kur dalyvaus daugelio kitų krikščioniškų bendruomenių nariai. Kaip turėtume atsiliepti į šių metų ekumeninės savaitės temą? Koks popiežiaus Pranciškaus įnašas krikščionių vienybei? Apie tai Vatikano radijui pasakoja kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas.

Komentuodamas Maldų už krikščionių vienybę savaitės temą, kardinolas kalba apie provokatyvų citatos aspektą, nes Kristus negali būti padalytas. Tačiau per šimtmečius įvyko nemažai skilimų, ir tai yra didelis iššūkis ekumenizmui. Reikia grąžinti ekumenizmą į centrinę vietą, nes Bažnyčių pasidalijimai neatspindi Kristaus valios, ir juos reikia skubiai įveikti. Kardinolas primena kitą Evangelijos vietą, kuri simboliškai siejasi su ekumenizmo tema. „Dar vaikystėje man labai įstrigo Kančios istorijoje pasakojamas epizodas, kad romėnų kareiviai pasidalijo viską, ką turėjo Viešpats, išskyrus jo drabužį. Jo nedalijo, paliko jį vientisą, ir ilgainiui jis tapo Bažnyčios vienybės simboliu. O mes, krikščionys, padarėme tai, ko nepadarė anie kareiviai: padalijome Kristaus apdarą. Prireiks daug laiko, kol mes tai atitaisysime“, - sako kardinolas Koch.

Paklaustas, kokią įtaką ekumeniniam judėjimui padarė popiežius Pranciškus, kardinolas primena, kad visi popiežiai po Vatikano II Susirinkimo buvo labai atviri ekumenizmui: Paulius VI, Jonas Paulius II, Benediktas XVI – visiems ekumeninė veikla buvo svarbi. „Popiežiaus Pranciškaus pontifikatui būdingas ypatingas atvirumas kitoms Bažnyčioms. Per šį laikotarpį jau įvyko nemažai ekumeninių susitikimų: Šventąjį Tėvą Romoje aplankė koptų popiežius Tawadros II, Antiochijos ir Aleksandrijos patriarchas, anglikonų Kenterberio arkivyskupas. Visų Bažnyčių vadovai atvyksta į Romą“, - pasak kardinolo K. Kocho, tai labai geras ženklas.

Kaip svarbiausią 2014-ųjų metų ekumeninį akcentą kardinolas K. Koch įvardijo ekumeninio Konstantinopolio patriarcho Athenagoro I ir popiežiaus Pauliaus VI sutikimo Jeruzalėje penkiasdešimties metų paminėjimą. Po daugiau nei tūkstančio metų pertraukos šis pirmasis susitikimas Jeruzalėje buvo labai malonus ir nuoširdus. „Manau, kad šį įvykį paminėti ypatingai svarbu: tai buvo draugiškų santykių tarp Konstantinopolio ir Romos pradžia, tiesos ir artimo meilės dialogo pradžia“, sakė jis, tęsdamas, kad šiandien ekumeninis patriarchas Baltramiejus ir popiežius Pranciškus gali atverti naujas galimybes, ateidami su tokia pačia aistra ir įsipareigojimu vienybei kaip kad jų pirmtakai 1964-aisiais.

Tačiau kliūtys šiai draugystei iškyla dėl įtampų tarp skirtingų ortodoksų Bažnyčių. Pasak kardinolo Koch, įtampų tarp jų yra netgi daugiau, nei tarp ortodoksų ir katalikų. Ypač dabar, Rusijos ortodoksų patriarchatui paskelbus naują dokumentą apie primatą. Tad reikia ieškoti naujo būdo, kaip tęsti dialogą. Vykstančios viešos diskusijos tarp Konstantinopolio ir Maskvos atveria naujų galimybių. „Tai vidinė ortodoksų diskusija, ir Katalikų Bažnyčia negali įsiterpti, tačiau kai jie kreipsis į mus pagalbos, mes, be abejo, atsiliepsime. Rugsėjį numatyta Bažnyčių teologinio dialogo komisijos plenarinė sesija, tad svarbu labai gerai jai pasiruošti“, teigia kard. Koch.

Kardinolo Kocho vadovaujama Popiežiškoji taryba rūpinasi ir dialogo su judaizmu klausimais: ar ši tema bus įtraukta į maldų savaitę? Kardinolas Koch pacituoja žymų katalikų teologą Erich Przywara, sakiusį, kad pirmas didysis krikščionybės patirtas skilimas buvo tarp sinagogos ir bažnyčios, todėl judaizmo ir krikščionybės susitaikymas yra Katalikų Bažnyčios ekumeninių įsipareigojimų dalis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.