2014-01-18 17:19:41

Baigia darbą Medjugorje komisija


Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ pranešė, kad penktadienį, sausio 17 d., į paskutinį pasitarimą buvo susirinkusi tarptautinė komisijai, kuri buvo sudaryta prieš ketverius metus, kad iš naujo ištirtų ir įvertintų tariamus ar galimus Mergelės Marijos apsireiškimus Medjugorje, Bosnijoje Hercegovinoje. Komisija dirbo konfidencialiai. Kaip buvo numatyta, komisijos išvados perduotos Tikėjimo mokymo kongregacijai.

Komisijai Medjugorje įvykiams tirti vadovavo buvęs Popiežiaus vikaras Romos miestui kard. Camillo Ruini. Komisijai taip pat priklausė buvęs Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kard. Josef Tomko, Vrhbosnos arkivyskupas kard. Vinko Puljič, Zagrebo arkivyskupas kard. Josip Bozanič, buvęs Popiežiškosios juridinių tekstų tarybos pirmininkas kard. Julian Herranz, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato, o taip pat keliolika kunigų ir seserų vienuolių – teologijos, psichologijos, sociologijos, kanonų teisės ir kitų disciplinų specialistų.

Medjugorje, Bosnijoje Hercegovinoje, jau tris dešimtmečius garsėja kaip maldininkų kelionių tikslas ir Bažnyčios nepatvirtintų Mergelės Marijos apsireiškimų vieta. Spėjami Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimai keletui vietos vaikų prasidėjo 1981 m. Tuometinės Jugoslavijos vyskupai atliko keletą metų trukusį tyrimą ir jo išvadas pateikė Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacijai, kuri 1991 m. paskelbė, jog Medjugorje neįžvelgta nieko antgamtiška. Vis dėlto Kongregacija rekomendavo pasirūpinti, kad į Medjugorje vis tiek gana gausiai keliaujantys maldininkai turėtų užtikrintą deramą sielovadą. Prieš ketverius metus popiežiaus Benedikto XVI sprendimu buvo pradėtas naujas tyrimas, kuris dabar jau baigiamas. Ar ir kada galima tikėtis Kongregacijos dokumento ar pasisakymo Medjugorje klausimu, kol kas neaišku. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.