2014-01-17 13:37:55

Ekumenisms ir garīgs process


Sniedzot liecību, kristietim jākoncentrējas uz to, kas ticībā ir galvenais, proti, uz Dieva mīlestību – sacīja pāvests, 17. janvārī tiekoties ar ekumenisko delegāciju no Somijas. Delegācijas svētceļojumi uz Romu svētā Henrika svētkos notiek jau kopš vairāk nekā 25 gadiem. Henriks ir šīs Skandināvijas zemes aizbildnis. Agrāk svētceļniekus uzņēma svētīgais Jānis Pāvils II, tad – Benedikts XVI, bet tagad pirmo reizi ar viņiem tiekas Francisks. Vizīte ir apliecinājums tam, ka attiecības kristiešu starpā Somijā ir atklātas un draudzīgas.

„Vai tad Kristus būtu sadalīts?” (1 Kor 1, 13) – šie korintiešiem adresētie apustuļa Pāvila vārdi ir izvēlēti par šī gada Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību tematu. Francisks atgādināja, ka minētais jautājums ir adresēts katram no mums. Neraugoties uz to, ka daži nolaiž rokas un netiecas pēc pilnīgas un redzamas Baznīcas vienotības, mēs esam aicināti nepagurt ekumenisko centienu ceļā. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību priekšvakarā pāvests mudināja kristiešus būt uzticīgiem Kunga Jēzus lūgšanai: „Lai visi būtu viens” (Jņ 17, 21).

Svētais tēvs atzina, ka mūsdienās notiek izmaiņas arī ekumenisma procesā un attiecībās starp kristiešiem, jo dzīvojam sabiedrībā, kas aizvien mazāk uzskata Dievu par savu atskaites punktu. Mūsdienu kultūra attālinās no dzīvības transcendentās dimensijas. To varam novērot īpaši Eiropā. Tieši tādēļ ir nepieciešams, lai mēs, sniedzot liecību, koncentrētos uz galveno savā ticībā, proti, sludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies Viņa Dēlā, Jēzū Kristū. Tādā veidā varēsim pieaugt savstarpējā komūnijā un vienotībā, veicinot garīgo ekumenismu, kas izriet tieši no mīlestības baušļa, ko Jēzus atstāja saviem mācekļiem.

Pāvests atgādināja, ka par šo dimensiju runā arī Vatikāna II koncils: „Šo sirds atgriešanos un dzīves svētumu, privāto un publisko lūgšanu par kristiešu vienotību pavadībā, jāuzskata par visas ekumeniskās kustības dvēseli un pamatoti jādēvē par garīgo ekumenismu” (Unitatis redintegratio, 8). Ekumenisms ir patiešām garīgs process – turpinājumā uzsvēra Francisks. Ekumenisms īstenojas paļāvīgā paklausībā Debesu Tēvam, Kristus gribas izpildē un Svētā Gara vadībā. Noslēdzot uzrunu, pāvests aicināja klātesošos nenogurstoši lūgt Dieva žēlastības palīdzību un Svētā Gara gaismu. Svētais Gars ieved mūs patiesības pilnībā un palīdz panākt izlīgšanu un vienotību.

J. Evertovskis / VR
Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligātaAll the contents on this site are copyrighted ©.