2014-01-16 17:24:50

Paskelbta Popiežiaus žinia šių metų Pašaukimų dienai


Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia kasmet Ketvirtąjį Velykų sekmadienį minimos Maldų už pašaukimus dienos proga. Šiemet tai bus gegužės 11-oji. Popiežiaus žinios tema: „Pašaukimai – tiesos liudijimas“.

„Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Mt 9,37-38). Šitie žodžiai mus stebina, - priminęs garsiuosius Kristaus žodžius, rašo Popiežius, - nes juk visi žinome, kad pirmiausia reikia arti, dirbti žemę, sėti ir tik po to savo laiku ateina pjūties metas. Jėzus mums sako, kad „pjūtis didelė“. Tad kas gi dirbo, kad būtų pasiektas toks rezultatas? Įmanomas tik vienas atsakymas: Dievas. O laukas, apie kurį kalba Jėzus, yra žmonija, esme mes visi.

Popiežius primena apaštalo Pauliaus apibūdinimą, kad mes esame „Dievo dirva“ (1 Kor 3,9) ir psalmėse dažnai naudojimus žodžius: Dievo kaimenė, Jo nuosavybė. Taip, mes esame Dievo nuosavybė, tačiau jis nesielgia su mumis kaip su vergais, bet sudarė su mumis amžiais tveriančią meilės sandorą. Viską mes esame gavę iš Dievo – pasaulį, gyvybę, mirtį, dabartį, ateitį, - sako Paulius, - bet mes patys esame Kristaus, o Kristus Dievo (plg. 1 Kor 3,23). Čia ir yra paaiškinimas kaip mes priklausome Dievui: mes priklausome Dievui Krikšto akimirką užsimezgusio asmeninio ryšio su Kristumi dėka. Kristus į mus kreipiasi savuoju Žodžiu ir nori, kad mes Juo pasitikėtume, kad mylėtume jį „visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis“ (Mk 12,33).

Tad visi pašaukimai, visa galimų kelių įvairovė, - rašo popiežius Pranciškus, - reikalauja, kad mes išeitume iš savęs ir mūsų gyvenimo centras būtų Kristus ir jo Evangelija. Ir santuokiniame gyvenime, ir įvairiose Dievui pašvęsto gyvenimo formose, ir kunigystėje reikia išsivaduoti iš su Dievo valiai nesuderinamų mąstymo ir veikimo schemų. Ir šiandien Jėzus gyvena kartu su mumis, lydi mus kasdieniame gyvenime, nori būti artimas visiems žmonėms, ypač paskutiniesiems, nori gydyti mūsų žaizdas ir ligas.

Kreipiuosi į visus, - rašo Šventasis Tėvas, - kas norėdami suprasti savo pašaukimą stengiasi įsiklausyti į Bažnyčioje skambantį Kristaus balsą. Kviečiu jus klausyti Jėzaus ir Juo sekti. Leiskite, kad Jis jus perkeistų savo žodžiais, kurie yra „dvasia ir gyvenimas“ (Jn 6,63). Jėzaus Motina Marija ir mums sako: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5).

Popiežius Pranciškus Pašaukimų dienos proga skelbiamoje savo žinioje ragindamas atsiliepti į Viešpaties balsą, primena, kad pašaukimas – tai vaisius, kuris gali subręsti tik gerai išpurentoje dirvoje, paruoštoje liudijama tarpusavio meile ir tarnavimu, tikro bažnytinio gyvenimo kontekste. Nė vienas pašaukimas negimsta pats iš savęs ir pats savo netarnauja. Pašaukimas ateina iš Dievo, o išdygsta ir užauga tik geroje tikinčios ir meilę liudijančios Dievo tautos dirvoje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.