2014-01-16 17:48:03

Božjem narodu treba dati kruh života


Skandali se u Crkvi događaju jer nema živoga odnosa s Bogom i njegovom riječju – ustvrdio je papa Franjo u propovijedi na prijepodnevnoj Svetoj Misi u kapeli Doma Sveta Marta.
Komentirajući prvo čitanje i pripjevni psalam, pobjedu Filistejaca nad Izraelcima, Papa je rekao da se narod u ono doba udaljio od Boga. Govori se da je u ono doba Božja riječ bila „rijetka“. Stari je svećenik Eli bio mlak, a njegovi sinovi pokvareni, strašili su i batinali narod. Izraelci su u borbu s Filistejcima nosili Kovčeg saveza, kao nešto „magično“, nešto izvanjsko. Poraženi su: Kovčeg je dopao u neprijateljske ruke: Nema istinske vjere u Boga, u njegovu stvarnu prisutnost u životu – primijetio je Sveti Otac.
Ovaj nas odlomak iz Svetoga pisma potiče na razmišljanje o našem odnosu prema Bogu, prema riječi Božjoj: Je li naš odnos formalan? Je li udaljen? Ulazili Božja riječ u naše srce, mijenja li ga, imali ili nema tu moć, ili je formalan odnos, je li sve u redu? Ali srce je zatvoreno za Božju riječ“. Odlomak nas potiče na promišljanje o brojnim porazima Crkve, porazima Božjega naroda jer ne sluša Božju riječ, jer ne traži Boga, ne dopušta Gospodinu da ga traži. A nakon tragedije, ovako moli: Gospodine, što se dogodilo? Učinio si nas ruglom susjedima našim, na podsmijeh i igračku onima oko nas. Na porugu smo narodima! Narodi kimaju glavom nad nama – rekao je Papa.
Osvrćući se na skandale u Crkvi, Papa je upitao: Je li nas sram? Brojni su skandali koje ne želim pojedinačno spominjati, svima su znani… Znamo gdje su“ Skandali, neki su Crkvu koštali puno novaca: dobro je, tako i treba … Sramota za Crkvu! Jesmo li se sramili zbog tih skandala, poraza svećenika, biskupa i laika? Božja je riječ u tim skandalima bila „rijetka“, u tim muškarcima i ženama „rijetka“ je bila Božja riječ! Nisu bili povezani s Bogom, ne! Ali ja nosim medalju; nosim Križ… Da, kao što su i Izraelci nosili kovčeg saveza! Bez živog odnosa s Bogom i Božjom riječju. Dolazi mi na um ona Isusova za one koji sablažnjavaju druge… A ovdje se dogodio skandal: srozavanje naroda Božjega, sve do slabosti, korupcije svećenika – kazao je Papa Franjo.
Zaključujući propovijed Papa je rekao: Jadni narod! Jadni narod! Za jelo ne dajemo kruh života, u ovim slučajevima za jelo ne nudimo istinu. Čak za jelo često dajemo zatrovanu hranu! Probudi se, zašto spavaš Gospodine! Neka to bude naša molitva! Probudi se! Ne odbaci nas zauvijek! Zašto skrivaš svoje lice? Zašto zaboravljaš našu bijedu i potlačenost? Molimo Gospodina da ne zaboravimo na njegovu Riječ, koja je živa; da ona uđe u naše srce a da On nikada ne zaboravi svoj vjerni narod, koji od nas traži pravo jelo – zaključio je Sveti Otac.
All the contents on this site are copyrighted ©.