2014-01-15 16:19:50

Kard. Tauran: tuoj pat ir be sąlygų sustabdyti smurtą Sirijoje


Vatikane šiomis dienomis įvyko keli svarbūs susirinkimai skirti Sirijos sutaikinimo klausimams ir Šventojo Sosto pozicijai tarptautinėje konferencijoje „Ženeva 2“ ta pačia tema. Apie Popiežiškojoje Mokslų Akademijoje pirmadienį vykusį pasitarimą Vatikano radijui papasakojo kardinolas Jean-Louis Tauran, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas. Taip pat pirmadienį, Vatikane lankėsi JAV užsienio reikalų ministras John Kerry, kurį priėmė naujasis Vatikano valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin su savo artimiausiais bendradarbiais, tarp kurių buvo Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis. JAV diplomatijos vadovą Kerry susitikime lydėjo JAV ambasadorius prie Šventojo Sosto.

Pastarasis susitikimas pasak t. F. Lombardi, Šventojo Sosto Spaudos salės direktoriaus, buvo labai svarbus. Vienos valandos ir keturiasdešimties minučių susitikime buvo aptarta daug klausimų, pagrindiniai buvo apie Siriją ir Artimuosius Rytus, tačiau ne tik. Buvo kalbėta ir apie padėtį Afrikoje, pirmiausia Pietų Sudane, buvo paliesta ir padėtis JAV, primenant JAV katalikų vyskupų susirūpinimą dėl sveikatos sistemos reformos normų ir religijos bei sąžinės laisvės užtikrinimo, paminėti JAV prezidento planai skurto šalinimo srityje. Tačiau pagrindinis dėmesys, ypač rengiantis tarptautinei konferencijai „Ženeva 2“, skirtas Sirijos taikai ir susitaikymui.

Susitikimas Popiežiškojoje Mokslų Akademijoje buvo skirtas vien tik Sirijos sutaikinimo klausimams. Jis buvo surengtas tam, kad popiežiui būtų galima pateikti tarptautinių reikalų ekspertų ir diplomatų nuomonę apie tai, kaip Šventasis Sostas galėtų prisidėti, kad greičiau išauštų taikos rytas Sirijoje. Už uždarų durų vykusio pasitarimo dalyviai parengė baigiamąjį dokumentą, kuriame labai aiškiai pasisakė, kad Sirijoje visų pirma turi tuoj pat liautis visi smurto veiksmai. Tai humanitarinis imperatyvas ir pirmas žingsnis į susitaikymą.

Pasaulis laukia, kad konferencija „Ženeva 2“ laiduotų reikšmingą ėjimą į taiką, - pasakė Vatikano radijui kardinolas Tauran. Daugelis sutaria, kad Sirijos konfliktą lemia regiono pasidalijimas. Todėl konsultacijos dalyviai įvardijo penkis konkrečius žingsnius į taiką: ugnies nutraukimas tuoj pat ir be sąlygų, humanitarinė pagalba ir pagalbos tiekimo koridoriai, kuriais pagalba pasiektų tuos, kuriems jos reikia, Sirijos materialinis atstatymas, Sirijos moralinis ir dvasinis atsikūrimas bei tarpkultūrinis ir tarpreliginis dialogas Sirijoje.

Pasitarime dėl Sirijos taikos taip pat buvo pasisakyta už tai, kad konferencijoje „Ženeva 2“ dalyvautų visų regiono šalių atstovai, įskaitant Irano. Pasak kardinolo Tauran, yra vilčių, kad pasisekęs susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos pasikartotų dar kartą Sirijos klausimu. Todėl būtinas Irano dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Ženeva 2“.

Popiežiškoji Mokslų Akademija konsultacijos rezultatus įteikė Šventajam Tėvui. Jis nuspręs ką pasiūlyti tarptautinei konferencijai. Galima laukti kokios nors Šventojo Sosto iniciatyvos. Mes dabar dar nežinom kokios, tačiau aišku viena, „Ženeva 2“ yra labai svarbus momentas: konferencija turi duoti rezultatų arba bus katastrofa! - sakė Vatikano radijui kardinolas Tauran.

Ar pasaulio galingieji išgirs Šventojo Sosto balsą? Išgirsti išgirs. Tačiau dera prisiminti, kad Šventasis Sostas yra moralinė galia, priminė kardinolas. Šventojo Sosto diplomatijos svoris daug ką reiškia. Jo balsas dažniausiai išgirstamas, tačiau, deja, įvykiai rodo, kad ne visada išklausomas, sakė kardinolas Tauran. Jis be kita ko pasitarime Mokslų akademijoje priminė Pijaus XII paskutinės valandos prieš Antrąjį pasaulinį karą raginimą pasaulio galingiesiems 1939 metų rugpjūčio 24 dieną. „Taika nieko nepražudo, karas gali viską pražudyti“. Jei tik būtų išklausę popiežiaus, būtų buvę išgelbėta milijonai žmonių aukų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.