2014-01-13 16:23:33

Watykańskie porozumienie z Kamerunem


Stolica Apostolska zawarła z Kamerunem porozumienie na temat statusu prawnego Kościoła katolickiego w tym afrykańskim kraju. Stosowny akt podpisano 13 stycznia 2014 r. w Jaunde. Dziewięciopunktowy dokument określa relacje między Kościołem a państwem na zasadzie wzajemnej niezależności i autonomii. Przewiduje przy tym współpracę na rzecz „moralnego, duchowego i materialnego dobrobytu osoby ludzkiej oraz wspierania dobra wspólnego” – poinformowano w watykańskim komunikacie na temat tego wydarzenia. Porozumienie między Stolicą Apostolską a Kamerunem weszło w życie wraz z dzisiejszym podpisaniem umowy.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.