2014-01-13 16:43:23

Popiežius Pranciškus: Dievas nepaverčia mūsų krikščionimis spontaniškai. Jis mus paruošia (+video)


Dievo meilė ištaiso mūsų klaidas, mūsų, kaip nusidėjėlių istorijas, nes niekada mūsų neapleidžia, net jei nesuprantame šios meilės: taip sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namuose.

Jėzus pakviečia Petrą, Andriejų, Jokūbą ir Joną: jie žvejojo, tačiau tuoj pat paliko tinklus ir nusekė paskui jį. Komentuodamas dienos Evangeliją, popiežius pabrėžia kad Viešpats nori paruošti savo mokinius jų naujai misijai. „Tokia Dievo meilė - ruošti kelius... ruošti mūsų gyvenimus, kiekvieno iš mūsų. Jis nepaverčia mūsų krikščionimis spontaniškai: Jis paruošia! Paruošia mūsų kelius, mūsų gyvenimus, duoda laiko“, - pažymi popiežius, komentuodamas šios dienos Evangeliją.

„Atrodo, kad Simonas, Andriejus, Jokūbas ir Jonas čia buvo aiškiai išsirinkti! Tačiau jie tuo metu nebuvo akivaizdžiai tikintys. Po šio išrinkimo jie klydo, teikė Viešpačiui nekrikščioniškus pasiūlymus: jie paneigė Viešpatį! Petras aukščiausiu laipsniu, kiti – iš baimės: išsigando ir pasišalino. Apleido Viešpatį. Viešpats ruošia. O po to, po Prisikėlimo, Viešpats iki Sekminių turėjo tęsti šį paruošimo kelią. Net ir po Sekminių, kai kurie iš jų – pavyzdžiui Petras, suklydo ir Paulius turėjo jį pataisyti. Tačiau Viešpats paruošia“. Popiežius tęsė: „Taip Viešpats paruošia per ištisas kartas“.

„O kai nesiseka, Jis įsiterpia į istoriją, ištaiso situaciją ir toliau eina su mumis. Tačiau pagalvokime apie Jėzaus Kristaus genealogiją, apie tą sąrašą: tam gimė tas, tam gimė tas, tam gimė tas... Šiame istorijos sąraše yra nusidėjėlių. Tačiau kaip Viešpats pasielgė? Jis įsiterpė, ištaisė kelią, sutvarkė dalykus. Prisiminkime didįjį Dovydą, didįjį nusidėjėlį, vėliau tapusį didžiu šventuoju. Viešpats žino! Viešpats, sakydamas „amžina meile tave mylėjau“ , kalba apie tai. Per daugelį kartų Viešpats galvojo apie mus, apie kiekvieną iš mūsų”. „Man patinka manyti, sako popiežius Pranciškus, kad Viešpats jaučiasi taip, kaip kūdikio besilaukianti pora: jo laukia. Visuomet mūsų laukia šioje istorijoje ir paskui joje lydi. Tai amžina Viešpaties meilė; amžina, tačiau konkreti! Taip pat Jo meilė yra kurianti, nes jis keliauja kurdamas istoriją, keliauja ruošdamas kelią kiekvienam iš mūsų. Tokia yra Dievo meilė, kuris „myli mus visada ir niekuomet neapleidžia! Prašykime Viešpaties, kad leistų pažinti šį jo širdies švelnumą“. Tai yra „tikėjimo aktas“, nėra lengva tuo tikėti.
„Nes mūsų racionalizmas sako: kaip Viešpats, turėdamas tiek žmonių, galvoja apie mane? Tačiau paruošė man kelią!Per mūsų motinas, močiutes, tėvus, senelius ir prosenelius... Viešpats taip veikia. Tokia jo meilė: konkreti, amžina ir kurianti. Melskimės, prašydami šios malonės suprasti Dievo meilę“, - kalbėjo popiežius (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.