2014-01-12 13:49:35

Popiežius Pranciškus tėvams: jūsų pareiga perduoti tikėjimą vaikams (+video)


Popiežius Pranciškus sekmadienį pakrikštijo trisdešimt du vaikučius. Apeigos įvyko Siksto koplyčioje Vatikane. Visi pakrikštytieji – aštuoniolika mergaičių ir keturiolika berniukų – Vatikano ir Apaštalų Sosto institucijose dirbančių vyrų ir moterų vaikai. Tarp pakrikštytųjų buvo ir mūsų kolegų iš Vatikano radijo naujagimiai. Popiežiaus vadovaujamos vaikučių Krikšto apeigos Siksto koplyčioje yra jau per kelis pontifikatus nusistovėjusi tradicija, kasmet atnaujinama Kristaus Krikšto liturginės šventės dieną.

Jėzui nebuvo reikalo būti pakrikštytam, tačiau – sakė homilijoje Pranciškus, pirmieji teologai tvirtina, kad savo kūnu ir savo dieviškumu Jėzus per savo Krikštą palaimino visus vandenis tam, kad vandeniui suteiktų Krikšto galią. Gi paskui, prieš įžengdamas į Dangų, Jėzus paliepė eiti į visą pasaulį ir krikštyti. Ir nuo tos iki šios dienos tęsiasi nenutrūkstanti grandinė, sakė Pranciškus: buvo krikštijami vaikai ir vaikų vaikai ir jų vaikai... Ir šiandien šį grandinė tęsiasi.

Šie jūsų vaikai yra šios grandinės žiedas. Jūs, tėvai, atnešėte pakrikštyti kūdikį, o po kelerių metų jie atneš krikštyti savo vaiką, arba anūką. Tokia yra tikėjimo grandinė. Ką tai reiški? - klausė popiežius ir tęsė: Tenoriu pasakyti viena: jūs esate tie, kurie perduoda tikėjimą: jūsų pareiga perduoti tikėjimą šiems vaikams. Tai pats gražiausias paveldas, kurį jiems paliksite: tikėjimas! Nieko daugiau. Tad šiandien pareikite namo su šia mintimi: mes turime būti tie, kurie perduoda tikėjimą. Pagalvokite apie tai. Visuomet pasvarstykite, kaip perduoti tikėjimą vaikams.

Šventasis Tėvas homiliją užbaigė tėviška pastaba: Nors apeigose skamba giesmės, šiandien pats grasiausias skambesys Siksto koplyčioje yra krykštaujančių naujagimių choras, sakė Pranciškus ir tęsė: Vienas kitas kūdikis per ceremoniją verks, nes jaučia nepatogumą, o gal yra išalkęs: mamos, jeigu vaikučiai išalkę, juos pamaitinkite! Dėl to būkit ramios, nes šiandien jų diena. O dabar, supratę, kad esame tie, kurie perduoda tikėjimą, tęskime šias Krikšto apeigas, sakė jose dalyvavusiems kūdikių tėvams ir Krikšto tėvams popiežius Pranciškus.

Šventajam Tėvui Krikšto apeigose patarnavo ir Mišias su juo koncelebravo keturi vyskupai, kuriuos Pranciškus neseniai paskyrė savo artimaisiais bendradarbiais: Valstybės sekretorius P. Parolin, kurį Šventasis Tėvas sekmadienį nominavo pirmuoju savo kardinolu, Popiežiaus Išmaldininkas K. Krajewski, Bažnytinės (diplomatų) Akademijos prezidentas G. Gloder ir Vatikano Gubernatūros sekretorius F. Vérgez. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.