2014-01-12 13:11:53

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: „Mes galime matyti atsivėrusį dangų“ (+video)


Šiandien minime Viešpaties Krikštą ir aš šį rytą pakrikštijau trisdešimt du kūdikius, - sakė popiežius Pranciškus, sekmadienio vidudienį kreipdamasis į maldininkus, kaip kiekvieną šventadienį, susirinkusius į šv. Petro aikštę Viešpaties Angelo maldos proga.

Šios dienos Evangelija pabrėžia, kad kai Jėzus buvo Jono pakrikštytas Jordano upėje, „staiga jam atsivėrė dangus“ (Mt 3,16). Šitaip buvo įvykdyta pranašystė, sakė Popiežius, primindamas Advento metu dažnai kartojamą maldavimą: „O, kad praplėštum dangų ir žemės nužengtum!“ (Iz 63,19). Jei dangus uždaras, mūsų žemiškojo gyvenimo horizontas skendi tamsoje, be vilties. Tačiau švęsdami Kalėdas mes dar kartą įsitikinome, kad Jėzui ateinant dangus buvo praplėštas. O švęsdami Jėzaus Krikštą mes dar kartą kontempliuojame atsivėrusį dangų.

Po to kai nuodėmė buvo uždariusi dangų ir pastačiusi užtvarą tarp žmogaus ir jo Kūrėjo, Dievo Sūnaus atėjimas į pasaulį pradėjo naujus gailestingumo laikus. Jėzui gimus dangus atsivėrė. Kristuje Dievas mums suteikia garantiją, kad meilės neįmanoma sunaikinti. Nuo tos akimirkos kai Žodis tapo kūnu, įmanoma matyti atsivėrusį dangų. Jį matė Betliejaus piemenys, Rytų Išminčiai, Krikštytojas, Jėzaus Apaštalai, šv. Steponas, pirmasis kankinys, kurie mirties valandą šaukė: „Štai regiu atsivėrusį dangų“ (Apd 7,56). Galime jį matyti ir mes kiekvienas, jei leidžiame, kad mus užtvindytų Dievo meilė, kuri Šventosios Dvasios mums buvo suteikta per Krikštą. Šiandien gailestingumo laikai. Neužmirškime. Šiandien gailestingumo metais! – sakė Popieižus.

Jėzus priėmė Jono atgailos krikštą norėdamas būti solidarus su atgailaujančia tauta. Jis pats buvo be nuodėmės ir jam nereikėjo atsiversti. Tą akimirką iš dangaus pasigirdo Tėvo balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mt 3,17). Dangaus Tėvas pritaria Jėzui, nes jis ir buvo siųstas tam, kad būtų panašus į mus, kad prisiimtų mūsų skurdą. Dalytis tai mylėti. Jėzus neatsiriboja nuo mūsų. Jam mes esame broliai. Ir šitaip, kartu su Juo, mes esame Dievo Tėvo vaikai. Šitaip apreiškiama tikrosios meilės šaltinis. Šiandien gailestingumo metais!

Ar nemanote, kad šias mūsų laikais reikia daugiau broliško dalijimosi ir meilės? Ar nemanote, kad visiems mus reikia daugiau artimo meilės? Ne atsainiai duodamos vienkartinės išmaldos, bet meilės, dalijimosi brolio sunkumais ir kančia. Gyvenimas įgauna kitą skonį, jei įsileidžiame Dievo meilę. Prašykime Švenčiausiąją Mergelę, kad savo užtarimu padėtų mums sekti Kristų tuo tikėjimo ir meilės keliu, kuris buvo nubrėžtas mūsų Krikšto akimirką.

Po vidudienio maldos Popiežius pasveikino šią dieną pakrikštytų vaikų tėvus, taip pat tuos, kurie šiuo metu ruošiasi krikštyti vaikus. Džiaugiuosi kartu su šiomis šeimomis, kartu su jomis dėkoju Viešpačiui ir meldžiu, kad vaikų krikštas padėtų tėvams atrasti tikėjimo grožį, grįžti prie sakramentų ir į bendruomenę, - sakė Popiežius. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.