2014-01-11 17:25:53

Popiežius Pranciškus: Jei kunigas nutolsta nuo Kristaus – praranda patepimą (+video)


Šeštadienio rytą aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus dar kartą griežtai smerkė kunigų supasaulėjimą - tuos atvejus kai kunigo kalboje ir elgesyje neatsispindi santykis su Jėzumi. Progą sugrįžti prie šios temos Popiežiui suteikė šios dienos skaitinys iš šv. Jono Pirmojo laiško ir ypač žodžiai: „Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje“.

Popiežius sakė, kad svarbiausias kriterijus, pagal kurį galime vertinti kunigą, yra jo santykis su Jėzumi. Ar jis bendrauja su Jėzumi, ar jos santykis su Jėzumi yra kaip mokinio santykis su Mokytoju, kaip žmogaus su Dievu? O gal tai dirbtinis santykis, neišplaukiantis iš širdies?

Mes esame patepti Šventąja Dvasia, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - ir kai kunigas nutolsta nuo Jėzaus, jis gali prarasti savąjį patepimą. Vietoj buvęs pateptas, jis tampa teplus, riebaluotas. Kiek blogo Bažnyčiai padaro šitokie kunigai! Tai tie, kurie visas savo jėgas atiduoda dirbtiniams dalykams, tuštybei, kurie lipšniai elgiasi ir kalba. Kiek kartų teko su skausmu girdėti žmones sakant: „Tai kunigas – peteliškė“. Jis visą laiką vaikosi tuštybių. Jis nutraukė ryšį su Jėzumi Kristumi! Jis prarado savąjį patepimą, pasidarė teplus ir riebaluotas.

Mes, kunigai, esame riboti žmonės. Esame nusidėjėliai, visi. Bet jei einame pas Jėzų, jei šaukiamės Viešpaties maldoje, jei prašome užtarimo, jei adoruojame, tuomet esame geri kunigai, nors ir būdami nusidėjėliai. Tačiau jei nutolstame nuo Jėzaus, tuomet atsiranda supasaulėjusios laikysenos poreikis. Atsiranda kunigai aferistai, kunigai verslininkai. Bet juk kunigas turi adoruoti Jėzų Kristų, kunigas turi kalbėtis su Jėzumi Kristumi, kunigas turi ieškoti Jėzaus Kristaus ir leistis Jėzaus Kristaus surandamas – tai turi būti svarbiausia mūsų gyvenime. Jei šito nėra, mes visko netenkame. Ir tuomet ką mes galime duoti žmonėms?

Popiežius ragino kunigus stengtis, kad jų ryšys su Jėzumi būtų kasdien vis artimesnis. Kaip gera sutikti kunigus, kurie visą gyvenimą atiduoda savajam pašaukimui. Apie tokius žmonės sako: Jis gal ir sunkaus charakterio, gal turi ir kitų ydų, bet tai tikras kunigas. Ir žmonės žino ką sako, nes jie iškart atpažįsta kunigus stabmeldžius, kurie garbina ne Jėzų, bet kitus dievus, stabus.

Vienintelis dalykas, kuris mus gelbėja nuo supasaulėjimo ir nuo stabmeldystės yra ryšys su Jėzumi Kristumi. Šiandien jums, kurie atėjote kartu su manimi aukoti šias Mišias, - sakė popiežius koncelebravusiems kunigams, - o kartu ir sau pačiam linkiu niekada neprarasti ryšio su Jėzumi Kristumi. Tai mūsų pergalė. Su ja eikime pirmyn! (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.