2014-01-11 18:14:16

Na skupštini Udruge filipinskih katoličkih sveučlišta kardinal Turkson govorio o ulozi katoličkoga sveučilišta


Istraživanje, društveno zauzimanje, obrazovanje; tri su cilja kojima katolička sveučilišta imaju težiti kako bi obrazovala političare koji su u stanju evangelizirati svijet – istaknuo je kardinal Peter Turkson, predsjednik Papinskoga vijeća za pravdu i mir, u govoru nacionalnoj skupštini Udruge filipinskih katoličkih sveučilišta. Skup, koji je završio 10. siječnja u Davao Cityju, bio je posvećen 50. obljetnici enciklike 'Pacem in Terris', pape Ivana XXIII., iz 1963. godine.
Govoreći o temi „Odgoj katolikâ zauzetih u politici: poslanje katoličkih sveučilišta“, kardinal je napomenuo da bi istraživanje veleučilišta trebalo biti posvećeno metodama za rješavanje problema koji remete suživot i blagostanje ljudi. U svakom slučaju, temeljno je načelo i dalje „traženje istine“, zahvaljujući kojemu valja tumačiti stvarnost tako da se razaznaju potrebe socijalne pravednosti u konkretnim prilikama. Sveučilišta mogu odgojiti dobre katolike koji će postati izvrsni političari – istaknuo je kardinal – jer mogu imati bitnu ulogu u njegovanju ljudskih odnosa i dostojanstva, dajući prostor za razmišljanje onima koji su zauzeti na političkom području.
Što se pak tiče samoga obrazovanja, kardinal je rekao da sveučilišta imaju poučiti nove naraštaje razmišljati kritički i donositi sud; osim toga, trebaju ostaviti prostor za intelektualnu sposobnost zamišljanja, bez obzira na logike tržišta; te imaju pomoći ljudima da nadvladaju odvajanja između vjere i života, što, nažalost, obilježava suvremeno doba. K tomu, veleučilišta imaju uskladiti duhovne vrijednosti i znanstvene, tehničke i profesionalne čimbenike, kako bi osposobili mjerodavne osobe, zanesene političare, pripremljene, i hrabre da u punini žive svoj poziv, i to u službi općega dobra. U konačnici, – rekao je kardinal – biti političar katolik znači biti djelatnik Evanđelja u svijetu i evangelizirati društveni poredak, poput kvasca.
Veliki je dio izlaganja kardinal Turskon posvetio razmišljanju o enciklici 'Pacem in Terris', a posebno o političkom suživotu, opisanom u enciklici kao plod ljudskoga dostojanstva i ljudskih odnosa. I to sve u vidu općega dobra, jer – kako je rekao – zdrav je politički sustav u službi društvenoga života čovjeka, i teži tomu da obilježje toga života budu odnosi ljubavi i pravednosti. Kardinal je posebno istaknuo da politika ima uvijek dati prednost siromašnima, kako bi potrebe onih koji imaju manje, u zakonodavnim i političkim postupcima bile ispred svega.
Politika po sebi nije negativna – rekao je kardinal – ali ona to postaje kada političari daju prostora skandalu i korupciji, dajući tako negativnu sliku cijeloga područja. Stoga nije čudna činjenica da se kršćani udaljuju od političkoga života ili da političari katolici čuvaju svoju vjeru u privatnom životu, i ne dijele s drugima svoju vjeru – istaknuo je kardinal Turkson te dodao da, u pozitivnom smislu, politika obuhvaća evangelizaciju društvenoga poretka i širenje civilizacije ljubavi, a to znači sudjelovanje, uz sve izazove koje to donosi, u poslanju Crkve u društvu.
Kardinal je na kraju podsjetio na „Blaženstva političara“, koja je sastavio blagopokojni kardinal François-Xavier Nguyen Van Thuân, nekadašnji predsjednik Papinskoga vijeća za pravdu i mir. Blaženi je političar koji je duboko svjestan svoje uloge, – stoji u tekstu – koji daje primjer vjerodostojnosti; koji radi za opće dobro, a ne za svoje osobne interese; koji je dosljedan sebi, svojoj vjeri i svojemu izbornom programu; koji radi za jedinstvo i za ostvarenje temeljite promjene, a da pritom ne stavlja religiju u privatno područje; koji zna slušati narod, svoju savjest i Boga; te koji se ne boji istine ni masovnih medija, jer zna da će u sudnji dan morati odgovarati samo Bogu – istaknuo je kardinal Turskon navodeći riječi blagopokojnoga kardinala Van Thuâna.
All the contents on this site are copyrighted ©.