2014-01-10 17:46:17

Generalni kapitul Kristovih legionara


Očistilo vas je trpljenje i dozrjeli ste, sada vedro i pouzdano gledate u budućnost – istaknuo je kardinal Velasio De Paolis u propovijedi 8. siječnja, na Svetoj Misi za početak izvanredne opće skupštine Kristovih legionara. Nakon tri i pol godine obnove, koju je potaknuo papa Benedikt XVI., na općoj će se skupštini birati nova uprava Družbe i usvojiti nove konstitucije. Kardinal De Paolis, Papin opunomoćenik za Kristove legionare, u propovijedi je istaknuo važnost dobro sročenih propisa, ali i njihovu nedostatnost ukoliko ih ne prožima novi duh.
Podnosili ste sramotu optuživanja, i u Crkvi su vas sumnjičavo gledali, ali ste iz ljubavi prema svojem zvanju, prema Crkvi i Družbi znali tu patnju prihvatiti. Pročistilo vas je trpljenje, učinilo zrelima i omogućilo da iskusite milost i ljubav Gospodina koji vas je pozvao da po križu i patnji sudjelujete u otajstvu otkupljenja. Kardinal je pohvalio legionare jer su za iskupljenje od zla odabrali jedini način koji poznaje Evanđelje: ni bijeg, ni odbacivanje, ni osuda drugih, nego sudjelovanje, solidarnost, ljubav, koja ulazi u grijeh i bol da ga iznutra otkupi – istaknuo je kardinal De Paolis.
Govoreći o zadacima generalnog Kapitula - izbor nove uprave i usvajanje konstitucija – kardinal je istaknuo da konstitucije neće biti samo zbirka propisa, nego izraz zajedničkog poziva, ideala, poslanja i puta svetosti. Srž Konstitucija je karizma ili duhovna baština Ustanove. Prema uputama pape Benedikta XVI., tu karizmu treba produbljivati; premda su dobro sročeni zakoni važni, ipak nisu dostatni ako u sebi ne nose novi duh. Vi ste pozvani da ga gajite i da u vama raste kad budete birali nove poglavare. I birači bi i izabrani trebali imati novo srce. Stoga je važno osloboditi srce od srdžbe, ljubomore i zavisti, pamćenje osloboditi od tereta uspomena koje zasljepljuju i bole – potaknuo je kardinal De Paolis.
Nakon dugog hoda došli ste do ovoga događaja, put nije bio bezbolan, ali se danas predstavlja vedrim i pouzdanim. Na svemu trebamo zahvaliti Gospodinu. Bog, koji je u vama izveo ovo djelo, On je jamac i pratit će vas na putu vašega zvanja. Kardinal je podsjetio da je papa Benedikt XVI. imao pouzdanja u Legionare, kad im je bilo najteže, vjerovao u sposobnost njihove obnove i njihovu vjernost Gospodinu. Sad vas Crkva prati preko pape Franje, koji je u ovom važnom trenutku za vašu povijest želio biti prisutan. Danas ste zadovoljni jer sudjelujete na ovoj Svetoj Misi i jer Kristu želite obnoviti prikazanje vlastitoga života – zaključio je kardinal De Paolis.
Povodom tog izvanrednoga kapitula zajednice Kristovih legionara, kardinal je dao patru Federicu Lombardiju, glavnom ravnatelju naše radijske postaje, dugi intervju za Vatikanski radio. Svrha je toga razgovora bila predstavljanje prijeđenoga puta tijekom tri i pol godine mandata papinskoga delegata i njegovih suradnika, kako bi se bolje razumjela priprava za kapitul, te njegovi ciljevi i očekivanja.
Kardinal je prije svega podsjetio da je njegov mandat započeo nakon apostolske vizitacije, koja se suočila sa slučajem utemeljitelja zajednice, i koja je završila strogim sudom njegovih djela (usp. Bollettino Sala Stampa od 1.5.2010.). Zadaća je delegata, kojega je imenovao papa Benedikt XVI. (usp. bollettino od 9.7.2010.), bila ponajviše da vodi obnovu Kristovih legionara, računajući s istinskim zauzimanjem velikoga dijela njezinih članova.
Obnova je obuhvaćala uglavnom ponovno razmatranje Konstitucija i izmjenjivanje poglavara, ali kako bi ona bila temeljita i trajna, bilo je potrebno uključiti u to, na najopsežniji mogući način, članove Legije u različitim provincijama i zajednicama. Što se pak tiče Konstitucija, ključna se obnova odnosila na vlast i njezinu primjenu u vodstvu i životu te redovničke zajednice.
Vrlo je važno također razmatranje „baštine kongregacije“, odnosno institucionalnih čimbenika koji ju obilježavaju i daju joj identitet duhovne i crkvene stvarnosti. Tako je ocrtan poziv na življenje otajstva Isusa koji naviješta Kraljevstvo, uz duhovnost tipičnu za kraljevsko dostojanstvo Krista koji kraljuje s Križa, popraćeno živom euharistijskom i marijanskom pobožnošću i apostolskim usmjerenjem. Taj se poziv očituje u specifičnim oblicima za redovnike svećenike, posvećene laike, i lake. U tom je vidiku vrlo važno ne gledati Legiju (koju čine redovnici svećenici) kao izoliranu stvarnost, nego uključenu – na način koji valja odrediti – u širi kontekst velikoga „Pokreta“ Kristova Kraljevstva (Regnum Christi).
Kapitul će imati tri dijela. Prije svega „ispit savjesti“ o prošlosti, uz pregled prijeđenoga puta, ali ne bez pokajničke dimenzije; potom imenovanje novih poglavara; i na kraju rad na ponovnom razmatranju Konstitucija. Valja imati u vidu da će u svakom slučaju novi tekst Konstitucija trebati još dati Papi, na konačno odobrenje.
Promjena papinstva, do koje je došlo prošle godine, nije usporila započeti put, jer je papa Franjo bio pravodobno izviješten, te je odobrio njegov nastavak, uključujući i saziv kapitula, koji valja gledati s pouzdanjem da će donijeti željene plodove.
All the contents on this site are copyrighted ©.