2014-01-09 17:49:48

Velika su očekivanja od Papina posjeta Svetoj zemlji


Bit će to za sve važan trenutak nade – rekao je nadbiskup Giuseppe Lazzarotto, apostolski nuncij u Izraelu i apostolski delegat u Jeruzalemu i Palestini, komentirajući, za agenciju Sir, najavljeni pohod pape Franje Svetoj zemlji, od 24. do 26. svibnja. Osvrnuvši se na tu vijest, koju je Sveti Otac u nedjelju osobno najavio, nadbiskup je Lazzarotto podsjetio da se papa Bergoglio na tom putovanju želi spomenuti susreta Pavla VI. i patrijarha Atenagore, održanoga prije 50 godina. Sâm je Pavao VI. taj zagrljaj nazvao velikim zamahom pluga, koji je raskrčio, tada tvrdi, teren dijaloga.
Dobro je, naime, podsjetiti da je taj susret, godinu dana poslije, doveo do zajedničke izjave kojom su ukinuta uzajamna izopćenja koja su bila počela gotovo tisuću godina prije, a koja su otvorila put velikom raskolu između Istočne i Zapadne Crkve – napomenuo je nuncij Lazzarotto. Po nadbiskupovu mišljenju, taj će Papin pohod otvoriti nove brazde, u nadi da će teren, obrađivan na nov i drugačiji način, dati obilniji plod.
Sveti Otac želi obnoviti to zauzimanje – dodao je nuncij. Plug dijaloga treba i dalje raditi, a plodovi će biti također pravednost i mir. Imamo biti sijači nade; upravo je to ono što Papa želi učiniti. Nadati se i razgovarati, to je jedini način za postizanje mira – istaknuo je nuncij Lazzarotto.
Latinski je jeruzalemski patrijarh Fouad Twal pak - isto tako za agenciju Sir - rekao da će Papino hodočašće biti pohod molitve, iako je neprijeporna i pomalo društvena i politička dimenzija, ponajviše što se tiče promišljanja o Bliskom istoku i životu lokalnih crkvenih zajednica. Zauzimanje pape Franje da tom području daruje mir, uz ono vladarâ kao što je jordanski kralj Abdulah, očito je i stalno – napomenuo je patrijarh te se spomenuo i stotina tisuća sirijskih izbjeglica i prognanika koji su smješteni u Jordanu i obližnjim zemljama.
Nadamo se da će, nakon 65 godina nasilja i okupacije, Izraelci i Palestinci pronaći putove pravednosti, te živjeti u miru – dodao je patrijarh. Papina nazočnost, dubina njegovih riječi, odjek koji će u svijetu imati njegov pohod, mislim da će sve to pobuditi savjesti. Vidjeli smo to već u prigodi Dana posta i molitve za Siriju. Bit će to tri dana u kojima će snažno odjeknuti poziv na mir i dijalog – istaknuo je patrijarh Twal.
All the contents on this site are copyrighted ©.