2014-01-07 17:22:58

A "pápai káplán" címet ezentúl csak 65 éven felül lehet elnyerni


A Szentszéki Államtitkárság közleménye szerint ezentúl az egyetlen pápai kitüntető cím a pápai káplán lesz (ennek felel meg a „monsignore” megszólítás), és az is csak a 65. életévüket betöltött papoknak jár, nem pedig, ahogyan eddig, 35 évtől kezdve.

A monsignore megszólítás továbbra is használatban marad pl. a püspökök esetében és a Római Kúria hivatalaiban.

A küldetés lényege és igaz mivolta számít, nem pedig a hírnév és ami abból származik - ez a Ferenc pápának oly kedves tanítás lehet az olvasata annak az államtitkársági közleménynek, amelyet egy körlevél formájában juttattak el a világ valamennyi nunciatúrájára.

A szentszéki diplomáciai székhelyeken keresztül értesítik a világegyház püspökeit az új szabályról, amelynek értelmében az egyházmegyékben az egyetlen kitüntető pápai cím ezentúl a pápai káplán lesz, és ezt is csak a 65. évüket betöltött papok nyerhetik el.


A titulus használata változatlan marad a fontos hivatalok esetében, mint amilyen a püspök vagy az egyházmegyei általános helynök. Nem érinti a változás a Római Kúriát sem. A Szentszéki Államtitkárság tájékoztatása szerint a rendelkezés nem visszamenő hatályú, vagyis aki már megkapta a kitüntetést, továbbra is használhatja. A szabályozás nem hoz újdonságot a világi hívek pápai kitüntetéseiben sem.

Ferenc pápa döntése beleilleszkedik a II. Vatikáni Zsinat újításainak szellemébe. VI. Pál pápa 1968-ban az addig szokásban lévő 14 különböző pápai címet háromra csökkentette, vagyis az apostoli protonotárius, a pápai prelátus és a pápai káplán titulusaira.
Ezt egyszerűsítette tovább Ferenc pápa a mostani rendelkezéssel.

(gá)








All the contents on this site are copyrighted ©.