2014-01-06 17:33:22

I današnji kršćani imaju svoju zvijezdu - Evanđelje


S našim malim svjetlima tražimo Božje svjetlo i ne zadovoljavajmo se osrednjim življenjem – potaknuo je papa Franjo u propovijedi na današnjoj Svetoj Misi svetkovine Bogojavljenja, slavljenoj u bazilici Svetoga Petra. Papa je pozvao vjernike na svetu „lukavost“ duha, koja je Mudracima pomogla naći i štovati Isusa, izbjegavajući Herodove zle naume.
Bogojavljenje je ustrajni hod za svjetlom sve do otkrića jačega i prodornoga svjetla koje mijenja život. Može se iza Bogojavljenja skrivati podla tama, koja se zaodijeva svjetlom, a koja je zapravo bezobzirna zavjera da se sačuvaju vlastite povlastice. Bogojavljenje je jedna zvijezda ali je i Herod; jedan put i zapreka na putu, što se uvijek događa na putu vjere. Papa se u propovijedi najprije osvrnuo na Mudrace, rekavši da ih je zvijezda ponukala da traže Krista, Veliko svjetlo.
Mudraci vjerno slijede svjetlo koje obuzima njihovu nutrinu i sreću Gospodina. U tom je putu mudraca s Istoka simbolizirana sudbina svakoga čovjeka: naš je život hod, osvijetljen svijetlima da se pronađe punina istine i ljubavi, što mi kršćani prepoznajemo u Isusu, Svjetlu svijeta – objasnio je papa Franjo.
I današnji kršćani imaju svoju zvijezdu – primijetio je Papa. To je Evanđelje, koje treba čitati i meditirati da se spozna Isusa i njegovu ljubav. Može se dogoditi da se na tom putu traženja izgubi prava zvijezda, kao što se dogodilo mudracima kad su se namjerili na sjenu Heroda, sumnjičavog i zabrinutoga, zbog rođenja jednoga malenog i slabog Djeteta, koje je smatrao opasnim suparnikom – kazao je Papa dodajući:
Isus nije došao svrgnuti njega, bijednika, nego Kneza ovoga svijeta. A ipak kralj i njegovi savjetnici osjećaju da slabe oslonci njihove moći, boje se da se mogu promijeniti pravila igre, razotkriti prividnosti. Jedno je Dijete dovelo u krizu cijeli svijet, izgrađen nad prevlasti, uspjehu, posjedu i korupciji. A Herod je čak poubijao djecu. Jedan crkveni otac veli: „Ti u tijelu ubijaš djecu, jer tebe u srcu kolje strah. On se dakle bojao, od straha je poludio – rekao je papa Franjo.
Ako „tama svjetovnosti“ i zamagli malo viđenje zvijezde, Mudraci, udaljeni od toga negativnoga utjecaja, ponovo nalaze svjetlo i stižu do Betlehema. Papa je istaknuo ponašanje mudraca na povratku kući, njihovu „svetu lukavost“, jer im je omogućila izbjeći Herodovu zamku.
Oni su, s tom „svetom lukavošću“ sačuvali vjeru. I mi trebamo čuvati vjeru. Čuvati je od te tame, koja je često zaodjenuta svjetlom. Jer đavao se, kako veli Sveti Pavao, ponekad odijeva kao anđeo svjetla. Tada je potrebna „sveta lukavost“ da se očuva vjera, da je se očuva od pjeva sirena koje vele: Gle, danas trebamo činiti ovo i ono. Budući da je vjera milost, da je dar, dužni smo je čuvati sa „svetom lukavošću“ molitvom, ljubavlju i djelima milosrđa – upozorio je Sveti Otac.
U ponašanju Mudraca možemo otkriti još jednu pouku. Mudraci nas uče da se ne zadovoljimo osrednjim življenjem, „obalnom plovidbom“ nego da se prepustimo Bog nas zanese onim što je dobro, istinito i lijepo, jer je to uvijek puno veće. Uče nas da ne dopustimo prividima da nas varaju; tim što je za svijet veliko, mudro i moćno. Na tomu se ne treba zaustaviti. Treba čuvati vjeru – ustvrdio je Sveti Otac.
Čuvati je – ponovio je Papa – od svjetovnosti kako bi se išlo prema Betlehemu, tamo gdje u jednostavnosti kuće na periferiji, između majke i oca, punih ljubavi i vjere, sja Sunce, došlo s visine, Kralj svemira – zaključio je papa Franjo.
All the contents on this site are copyrighted ©.