2014-01-04 17:42:08

Novogodišnja poruka kardinala Bradyja


Pozivam sve, posebno institucije, kao i sve one koji vjeruju u pravedniji i milosrdniji svijet, da prihvate poticaj pape Franje na usklađeno djelovanje, kako bi do kraja 2025. godine u svijetu nestalo gladi – tim se riječima kardinal Séan Brady, irski primas, obratio vjernicima u poruci za novu godinu. Kardinal se osvrnuo na Papinu video-poruku za kampanju Međunarodnoga Caritasa, naslovljenu „Samo jedna ljudska obitelj. Hrana za sve“, a pokrenutu 9. prosinca 2013. godine.
Moje su želje za 2014. godinu, radost i nada; posebno za one koji su sami i bez hrane. Neka im potpora bude blizina braće – dodao je kardinal, posebno spominjući pučanstvo na Filipinima, koje je nedavno pogodio tajfun Hayan, te stanovništvâ Sirije i Demokratske Republike Kongo, pogođena ratovima i različitim sukobima.
Uzdižući potom molitvu za sve ljude u svijetu koji nemaju mira, irski je primas uputio apel da, zahvaljujući opsežnim pregovorima, sukobljeni narodi mogu iskusiti Kristovo spasenje. Osvrnuvši se na kraju ponovno na problem velikoga broja gladnih ljudi u svijetu, kardinal je Brady istaknuo da smo predugo dopustili da glad i siromaštvo budu vidljivi, i da se podnose, i to i na globalnoj i na lokalnoj razini. Ali, – dodao je – te ćemo probleme moći riješiti samo ako uistinu odlučimo to učiniti. Stoga je na kraju poruke potaknuo sve ljude da se zauzmu za to da Kristov mir ovlada našim srcima u sve dane 2014. godine.
All the contents on this site are copyrighted ©.