2014-01-04 18:36:57

Jeruzalėje minimas istorinis katalikų ir ortodoksių Bažnyčių vadovų susitikimas


Šv. Egidijaus bendruomenės atstovai šeštadienį Jeruzalėje paminėjo istorinį katalikų ir ortodoksų Bažnyčių vadovų susitikimą. Istorinis popiežiaus Pauliaus VI ir Konstantinopolio ekumeninio patriarcho Atenagoro susitikimas ir apsikabinimas įvyko Jeruzalėje prieš penkiasdešimt metų, sausio 5 dieną. Susitikimas pralaužė šimtmečių tylą ir atstumą tarp katalikų ir ortodoksų Bažnyčių bei paženklino naują dialogo ir brolystės laikotarpio pradžią.

Susitikimas įvyko trumpos Pauliaus VI kelionės į Šventąją Žemę metu. Tai buvo pati pirmoji naujausiais laikais popiežiaus kelionė į užsienį, už Italijos sienų. Pirmąją trijų dienų kelionės dieną Paulius VI nuvyko į Jeruzalę, aplankė Kristaus kapą, susitiko su krikščioniškų bendruomenių senbuviais: katalikais, armėnais ir graikais ortodoksais. Sekančią dieną įvyko broliškas Pauliaus VI ir patriarcho Atenagoro apsikabinimas. Tą dieną popiežius taip pat apsilankė Apreiškimo bazilikoje Nazarete ir susitiko su žydų bendruomenės ir su Izraelio valdžios atstovais Jeruzalėje. Trečiąją vizito dieną, sausio 6-ąją, pasimeldęs Betliejuje Jėzaus Gimimo bazilikoje, Paulius VI iš Jordanijos sostinės Amano išskrido atgal į Romą.

Tiek popiežius Pranciškus, tiek Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus žada istorinio apsikabinimo jubiliejų paminėti šiemet Jeruzalėje. Konkretūs planai kol kas nepaskelbti, tačiau žinoma tiek, kad popiežius iš tiesų žada šį pavasarį lankytis Šventojoje Žemėje ir puoselėja viltį ta proga Jeruzalėje susitikti su patriarcho Atenagoro įpėdiniu.

Tarptautinė Šv. Egidijaus bendruomenės delegacija Jeruzalėje sausio 5 dieną seka Pauliaus VI ir Atenagoro pėdomis. Delegacijos programoje – susitikimai su krikščioniškų bendruomenių vadovais, Didžiojo rabinato, musulmonų ir kitų religinių bendruomenių atstovais dialogo ir brolystės dvasioje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.