2014-01-02 17:22:20

Popiežiaus bičiulis rabinas: „Jis turi nuoširdumo dovaną. Kalba tiesiai į akis. Ir jei pažada, padaro“.


Jau ne kartą buvo kalbėta ir rašyta apie popiežiaus Pranciškaus ilgametę ir artimą draugyste, ganytojaujant Buenos Airėse, su žydų rabinu Abrahamu Skorka, rabinų seminarijos rektoriumi ir Benei Tikva sinagogos vadovu. Jau paskelbta apie popiežiaus Pranciškaus kelionę į Šventąją Žemę, gegužės mėnesį. Čia jį lydės ir jo draugas rabinas, kurį kalbino italų dienraštis „Il Fatto Quotidiano“.

Gegužės mėnesį kartu būsime Jeruzalėje, patvirtino rabinas Skorka, šiuo metu Vatikano ir Izraelio pareigūnai derina konkrečias vizito datas ir detales, prieš paskelbiant oficialų pranešimą. Popiežius Pranciškus yra gilios vidinės patirties nešėjas ir gali perduoti gilią taikos žinią.

Pasak rabino, jis nuolatos palaiko ryšį su popiežiumi. Jis buvo vienas iš tų draugų, kuriems Pranciškus pirmiesiems pranešė, kad jis buvo „prigautas“ Romoje.

Jie pirmą kartą susitiko per nacionalinę Argentinos šventę, katedroje giedant „Te Deum“. Nors daug kur žydų delegacijos atsisako įeiti į pastatus, kuriuose yra Nukryžiuotojo atvaizdas, tačiau Argentinoje susiklostė tradicija dalyvauti „Te Deum“ giesmėje per nacionalinę šventę. Vertinimų yra įvairių, tačiau daug dvidešimtojo amžiaus gerbiamų rabinų pareiškė, kad tie atvaizdai nėra pagonybės apraiškos ir todėl galima būti jų akivaizdoje.

Po šio susitikimo buvo ir kitų bendrų iniciatyvų, tačiau draugystė gimė iš aistros dėl religijos, ne vien dėl intelektualinio elemento. Jiems su Buenos Airių arkivyskupu, pasakojo rabinas Skorka, tarpreliginis dialogas reiškė ne vien intelektualinį dviejų religijų panašumų ir skirtumų lyginimą, tačiau pastangą savo religinėse tradicijose aistringai ieškoti žinios, kuri taptų santarvės keliu jų bendruomenėms. Iš šios aistros ir gimė tikra draugystė. Paprašytas apibūdinti popiežiaus Bergoglio asmenybę, rabinas sakė: „turi nuoširdumo dovaną. Kalba tiesiai į akis. Ir jei pažada, padaro“.

Buenos Airių arkivyskupas du kartus apsilankė Benei Tikva sinagogoje, kalbėjo iš sakyklos ir kartą pasveikino su žydų naujais metais. Savo ruožtu, rabinas buvo pakviestas kalbėti kunigų seminarijoje apie pranašystę Biblijoje. Tai svarbūs susitikimai. Kasdieniniame gyvenime krikščionys ir žydai Argentinoje yra pripratę gyventi kartu, tačiau kai paliečiama religinė tema, atgyja barjerai, kurie ilgą laiką skyrė žydus ir krikščionis.

Tačiau jų dialogas lietė visą visuomenę, kuri, viena vertus, yra abejinga ar jaučia susierzinimą Dievo atžvilgiu, kita vertus, trokšta Dievo; jie stengėsi suprasti, be demonizavimo, visas pozicijas, taip pat ateistų. Dialogas vyksta išlaikant savo tapatybę, mokantis kartu iš egzistencinės patirties, gerbiant kitą tokį, koks jis yra. Iš šių pokalbių gimė knyga „Apie dangų ir žemę“.

Norėčiau, kad (kelionė Jeruzalėje) būtų tarsi atbaigimas daugelio dalykų, nuveiktų kartu. Norėčiau, kad atėję abu prie Raudų Mūro galėtume apsikabinti, po ilgo kartu nueito kelio. Ir kad daugelis pamatytų, kad baigiasi dviejų tūkstančių metų nepavykusio susitikimo tarp žydų ir krikščionių sezonas, sakė argentinietis rabinas Abraham Skorka. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.