2014-01-01 13:36:57

Popiežius Pranciškus sausio 1-osios vidudienį: Istorija turi centrą - Jėzų Kristų, ir pabaigą - Dievo Karalystę


Metų pradžioje visiems jums linkiu taikos ir visokeriopos gerovės, - sveikino popiežius Pranciškus dešimtis tūkstančių žmonių, sausio 1-osios vidudienį susirinkusių į šv. Petro aikštę. Taip mus sveikina Bažnyčia. Toks yra krikščioniškas linkėjimas, sakė Popiežius, pridurdamas, kad naujų metų pradžia neturi nieko bendra nei su magija, nei su prasidedančio naujo ciklo fatalizmu. Mes žinome, kad istorija turi centrą: Jėzų Kristų, įsikūnijusį, mirusį ir prisikėlusį, gyvenantį tarp mūsų, turi pabaigą: Dievo Karalystę, taikos, teisingumo, laisvės ir meilės karalystę, ir turi jėgą, kuri į tikslą veda: ta jėga tai Šventojo Dvasia. Visi mes krikštyto akimirką gavome Šventąją Dvasią ir ji mus veda pirmyn krikščioniško gyvenimo keliu, veda istorijos keliu į Dievo Karalystę.

Šios Dvasios veikimu Švenčiausioji Mergelė savo skaisčiose įsčiose pradėjo kūdikį. Ta pati Dvasia gaivina visus taikdarių sumanymus ir darbus. Visur kur vyrai ir moterys kuria taiką, Šventoji Dvasia juos skatina tai daryti ir jiems padeda. Tad šiandien susitinka du keliai: Švenčiausios Mergelės Marijos Dievo Motinos šventė ir Pasaulinė taikos diena, - sakė popiežius Pranciškus, primindamas šia proga paskelbtą savo žinią, kurios tema: „Brolybė - taikos pagrindas ir kelias į taiką“.Turime dirbti, kad pasaulis taptų gerbiančių žmonių bendruomenė, pripažįstančių skirtumus ir besirūpinančių vieni kitų gerove.

Toliau savo kalboje į šv. Petro aikštę susirinkusiems tikintiesiems popiežius Pranciškus paminėjo kaip tik šiomis dienomis gauta laišką, kurį jam parašė vienas vyriškis. Pasidalijęs savo šeimos tragedija, laiške jis paminėjo ir daugybę šiandien pasaulį slegiančių tragedijų ir galiausiai klausė: „Kas dedasi žmogaus širdyje? Kodėl vyksta visos tos nelaimės? Jau laikos sustoti“. Broliai ir seserys, - sakė Popiežius, - ir aš kartoju šiuos žodžius: Kas dedasi žmogaus širdyje? Kas dedasi žmonijos širdyje? Laikas sustoti!

Šiandien iš viso pasaulio krikščionių širdžių kyla į Viešpatį taikos malonės maldavimas. Viešpats tepadeda mums ryžtingai eiti taikos ir teisingumo keliu. Pradėkime nuo taikos namuose, tarp mūsų. Pradėkime namuose ir neškime taiką į visą žmoniją.

Kartu su maldininkais sukalbėjęs Viešpaties Angelo maldą, popiežius Pranciškus padėkojo už naujametinius sveikinimus Italijos prezidentui ir pats, savo ruožtu, palinkėjo taikos ir gerovės visai italų tautai. Po to Šventasis Tėvas paminėjo keletą sausio 1-soios proga vykstančių maldos už taiką akcijų ir pasveikino jų dalyvius. Ir galiausiai dar kartą priminė, kad šiandien švenčiame Marijos, Dievo Motinos šventę. Pasveikinkime ją tris kartus: Šventoji Dievo Motina! Šventoji Dievo Motina! Šventoji Dievo Motina! (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.