2013-12-31 12:58:29

Kenya. Kardinal Njue : Ingen fred utan respekt för mänskligt liv


(31.12.2013)Det kan inte finnas fred och rättvisa ”om det inte finns en total respekt för livet, heligheten och varje människas rättigheter”: Med dessa ord invigde ordförande för Kenyas biskopar kardinal John Njue en nationell förening för katolska läkare. Kardinalen berättade att föreningen, som är ett resultat av Trons År, vill erbjuda hjälp till alla de läkare som ansluter sig, särskilt vad gäller frågor rörande deras yrkesliv. Han påminner om att “livets helighet är en grundläggande princip” och att “livet börjar vid befruktningen och slutar vid den naturliga döden”. Kardinal Njue betonade den katolska kyrkans engagemang inom pastoralvården inom hälsa och sjukvård och han uppmanade de som arbetar inom vården att vara vaksamma och skydda evangeliets principer och moraliska normer. Han önskade också att liknande föreningar grundas på en fast tro, ständig bön och på samverkan mellan medlemmarna så att de kan styrkas I sitt arbetsliv. Slutligen manade kardinalen läkarna att “se Kristus i glädje och lidande, i försvaret av personens värdighet och livets helighet genom att ge Evangeliets vittnesbörd i världen.

All the contents on this site are copyrighted ©.