2013-12-30 13:56:02

Nu öppnas Sankta Martas kapell för Roms församlingar


(30.12.2013)Från och med januari kommer församlingar i Rom få delta i påven Franciskus morgonmässor i Santa Martakapellet i små grupper. Just dessa dagliga mässor, med predikningar, som väl sammanfattar påvens syn på skaer och ting, är bland de stora nyheterna för påven Franciskus pontifikat. För en reflektion kring detta har Vatikanradion talat med journalisten Stefania Falasca som är en gammal god vän till Jorge Mario Bergoglio.

Hon sa: Nu efter nio, tio månader vid sitt pontifikat har vi sett att mässorna utgör en referens och att de följs med stor förväntan, först och främst för allas dagliga trosvandring. Jag tror att vi kan sammanfatta vikten av dem i tre punkter. För det första, som man även ser i Evangelii gaudium, så har Franciskus velat framhålla betydelsen av Ordets primat. För det andra är de kärnan av själva reformen som Franciskus genomför. Och för det tredje visar de på hans syn på Kyrkan.

På frågan hur viktig det är för påven att ha dessa mässor med folket med Guds Folk, svarade Falasca:

Detta är är just hans sätt att först och främst vara präst. Bergoglio har alltid lagt stor vikt på att förbereda predikningarna och vikten av betydelsen av den, som han även har förklarat i Evangelii gaudium, och stunden då Ordet blir ett personligt tilltal och att låta sig upplysas av detta. Påven säger att Kyrkan finns för att förkunna och för att vara sin Brudgums röst och detta Ord förkunnar man med livet. Han säger att en förkunnare som inte förbereder sina predikningar inte är ärlig utan talar oärligt och att det är oansvarigt gentemot de gåvor han fått! När jag hörde honom i samband med att den Apostoliska Uppmaningen kom ut, frågade jag honom vilka delar som var de viktigaste för honom förutom själva förkunnelsen. Han sa: Det är denna och den sista delen, men den viktiga delen är den i mitten, som jag har ägnat predikan.

Nu efter att Vatikanens anställda har fått delta i morgonmässorna är det alltså Roms troendes tur. Detta är ett konkret sätt att vara ”biskop med folket” som påven presenterade sig som den 13 mars.

Visst. Det är ett stort behov för honom att fira eukaristin på morgonen, denna vardaglighet, denna familjära dimension.. För det är vardagen i tron som hjälper tron. Dessa predikningar utgår alla från Skriften och belyser människans vandring med Kyrkan genom historien, i Konciliets anda. Han började med detta med sina medarbetare i Vatikanen, men han är Roms biskop och Ordet, som respresenterar hans vardagsmässor, riktas nu till stiftet. Han har just sänt mig en gåva: det är Bernanos romaner, som han även har citerat i Evangelii gaudium.. Bernanos har han fört in de mest bortglömda landsbygdsförsamlingars rop, ropet från miljoner själar som inte alltid får en hjälpande hand, i Kyrkan. Jag tror att detta att öppna upp för församlingarna och för personer från Roms församlingar betyder just det för Bergoglio.
All the contents on this site are copyrighted ©.