2013-12-27 12:47:51

"Martyrerna påminner oss om julens djupaste innebörd - julen är ingen gullig saga" Påven under Angelus på St Stefanusdagen


(27.12.13) På Annandagen bad påven Franciskus Angelusbönen klockan 12 på Petersplatsen tillsammans med ett hav pilgrimer. Reflektionen denna morgon kretsade kring den Helige Martyren Stefanus, kyrkans första martyr, som apostlagärningarna beskriver som "en man full av tro och helig Ande”. Stefanus dog som Jesus, medan han bad om att hans bödlar skulle bli förlåtna. ( Apg 7:55-60 ) .

I julens glada atmosfär kan denna åminnelse verka mal place, sa påven. ”Varför ska vår känsla av lugn och frid störas av minnet av ett hemskt våld? Faktum är att i trons perspektiv är den helige Stefanuss högtid i full harmoni med julens djupare innebörd. I martyriet vinner kärleken över våldet, och livet över döden. Kyrkan ser på martyrens offer som deras "himmelska födelse". Så idag firar vi Stefanus födelsedag. Som springer ur Jesu födelse, som förvandlar de han älskars död till början på ett nytt liv.”

I Stefanus martyrskap konfronteras gott och ont, hat och förlåtelse, mildhet och våld, det som såg sin kulmen i Kristi kors. Minnet av den första martyren är omedelbart, för att genast lösa upp den falska bilden av julen som en söt saga. Denna söta saga finns inte i evangeliet! Liturgin återför oss genast till Inkarnationens verkliga innebörd, och ansluter Betlehem till Golgata och påminner oss om att Guds frälsning innebär kampen mot synden, passagen genom korsets trånga port. Detta är vägen som Jesus klart och tydligt visade sina lärjungar, vilket framgår i dagens evangelium: "Du kommer att bli hatad av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad." (Matt 10:22 ).

Så idag vi ber särskilt för de kristna som diskrimineras på grund sitt vittnesbörd om Kristus och evangeliet. Vi är nära de bröder och systrar som liksom den helige Stefanus orättvist anklagas och utsätts för våld av olika slag. Detta händer särskilt där religionsfriheten fortfarande inte är garanterad eller råder fullt ut. Men det händer även i de länder och områden som på papperet skyddar friheten och mänskliga rättigheter, men som i själva verket begränsar och diskriminerar de troende, och särskilt de kristna. För de kristna är det inte förvånande, eftersom Jesus förutsade det som ett tillfälle till att vittna. Men ändå måste de civila orättvisorna fördömas och elimineras.

Påven avslutade med att be Martyrernas Drottning Maria att hjälpa oss uppleva julen med den ivriga tron på kärleken som lyser i den helige Stefanus och alla kyrkans martyrer.
All the contents on this site are copyrighted ©.