2013-12-26 13:07:17

Popiežius Pranciškus: Pirmojo kankinio minėjimas padeda suprasti kas yra Kalėdos (+video)


Ketvirtadienio, antrosios Kalėdų dienos vidudienį, popiežius Pranciškus kalbėjo Viešpaties Angelo maldą kartu su į šv. Petro aikštę šią proga susirinkusiais romiečiais, maldininkais ir turistais.

Liturgijoje Kalėdų iškilmė švenčiama aštuonias dienas. Tai džiaugsmo metas visai Dievo tautai. Šiandien, antrąją oktavos dieną, - sakė popiežius Pranciškus, - į Kalėdų džiaugsmą įsiterpia šv. Stepono, pirmojo Bažnyčios kankinio, šventė. Apaštalų Darbų knyga sako, kad jis buvo vyras kupinas tikėjimo ir Šventosios Dvasios (6,5), išrinktas su kitais šešiais tarnauti pirmosios bendruomenės Jeruzalėje našlėms ir vargšams. Knyga taip pat pasakoja apie jo kankinystę: po aistringos kalbos, kuri sukėlė Sinedriumo narių pyktį, Steponas buvo išvilktas už miesto mūrų ir užmuštas akmenimis. Steponas mirė kaip Jėzus, prašydamas atleidimo savo žudikams (7,55-60).

Kalėdų džiaugsme šis minėjimas gali atrodyti tarsi būtų ne savo vietoje. Juk Kalėdos tai šventė, iš kurios sklinda ramybės ir taika. Tad kam gi trukdyti žavią nuotaiką tokio žiauraus smurto minėjimu? Iš tiesų, žiūrint tikėjimo akimis, šv. Stepono šventė puikiai dera su giliąja Kalėdų prasme. Kankinystėje smurtą nugali meilė, mirtį – gyvybė. Bažnyčia kankinių aukoje mato jų „gimimą dangui“. Tad šiandien švenčiame šv. Stepono „gimimą“, tiesiogiai susijusį su Kristaus Gimimu, - kalbėjo Šventasis Tėvas. Jėzus, jį mylinčiųjų mirtį, paverčia naujo gyvenimo aušra.

Stepono kankinystėje kartojasi ta pati gėrio ir blogio, neapykantos ir atleidimo, švelnumo ir smurto kova, kuri savo viršūnę pasiekė Kristus Kryžiuje. Pirmojo kankinio minėjimas padeda išsklaidyti netikrą Kalėdų vaizdą – pasaldintos pasakos vaizdą, kurio Evangelijoje nėra. Liturgija, susiedama Betliejų ir Kalvariją, mums grąžina tikrąją Įsikūnijimo prasmę ir primena, kad Dievo atneštas išganymas reiškia kovą su nuodėme, kad kelias į išganymą veda pro siaurus Kryžiaus vartus. Kaip liudija šios dienos Evangelija, tokį kelią Jėzus aiškiai nurodė savo mokiniams: „Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas“ (Mt 10,22).

Tad šiandien ypatingai melskimės už krikščionis, kurie kenčia diskriminaciją dėl Kristaus ir Evangelijos liudijimo. Būkime artimi tiems broliams ir seserims, kurie, kaip šv. Steponas, neteisingai kaltinami ir visaip engiami. Esu įsitikinęs, - sakė Pranciškus, - kad šiandien kankinių yra daugiau negu pirmaisiais Bažnyčios amžiais. Taip atsitinka visų pirma ten, kur nėra religijos laisvės. Tačiau ir tose šalyse ir aplinkose, kur formaliai religijos laisvė ir žmogaus teisės garantuotos, iš tiesų tikintieji, o ypač krikščionys, susiduria su apribojimais ir diskriminavimu. Krikščionių tai nestebina, nes juk Jėzus sakė, kad taip bus ir taip jie turės progą jį liudyti. Vis dėlto, civilinėje plotmėje, neteisingumas turi būti smerkiamas ir šalinamas.

Norėčiau jūsų visų paprašyti dabar tyliai pasimelsti už šiuos mūsų brolius ir seseris, - paragino Šventasis Tėvas ir po tylios maldos valandėlės su visais aikštėje buvusiais žmonėmis sukalbėjo „Sveika, Marija“.

Marija, Kankinių Karalienė, tepadeda mums švęsti Kalėdas su tokiu karštu tikėjimu ir meile, koks spinduliuoja iš šv. Stepono ir visų Bažnyčios Kankinių, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.